Fundacja „Być Bardziej” i Business Centre Club oraz Polska Przedsiębiorcza zapraszają do udziału w programie - „Nakarm głodnego. Szczęśliwe dziecko z pełnym brzuszkiem”!

 

Reprezentujemy Fundację „Być Bardziej” powstałą pod koniec 2012 roku. Cel jaki stawiamy to kształtowanie opinii publicznej, postaw ludzi i prawa w oparciu o wartości i normy ogólnoludzkie, a przede wszystkim pomoc dzieciom i młodzieży ubogiej z całej Polski w dożywianiu. Dotychczasowe nasze działania skupiały się wokół budowy nowoczesnych środków przekazu, które chcemy wykorzystać do propagowania tychże wartości.

 

Nasze wcześniejsze projekty obejmowały: ·       

  • "Niecodziennik” – bezpłatna gazeta wydawana z okazji ważnych wydarzeń, dystrybuowana przez wolontariuszy przy wszystkich stacjach warszawskiego metra, dworcach PKP i PKS oraz hipermarketach; wydaliśmy już 5 numerów w nakładzie 100.000 egz. Głębokie treści przekazujemy w atrakcyjnym „opakowaniu” – dbamy o wygląd pisma, zapraszamy znane i powszechnie lubiane osoby. ·       
  • Drogowskazy JPII – wysyłane systematycznie drogą mailową oraz w formie SMS fragmenty z nauczania bł. Jana Pawła II, z którymi docieramy do ponad 5 tys. subskrybentów.

 

Jednakże chcemy rozszerzać naszą działalność i nowe projekty ukierunkować na bezpośrednią pomoc dla potrzebujących, zwłaszcza do dzieci i młodzieży niedożywionej. Dlatego też pragniemy zainteresować Państwa współpracą przy tworzeniu społecznego projektu pn. „Nakarm głodnego. Szczęśliwe dziecko z pełnym brzuszkiem”.

Szukamy 1000 firm, które co miesiąc będą przeznaczały 200 PLN przez rok, to pozwoli nam na ufundowanie ponad 1000 dzieci i młodzieży w ciągu całego roku szkolnego dożywiania w formie obiadów, a także w okresie wakacyjnym sfinansowania obozów z warsztatami: dziennikarskimi, artystycznymi i sportowymi.

Zachęcamy firmy zrzeszone w Business Centre Club do tzw. „adopcji” dziecka głodnego i przesyłania co miesiąc na wskazane konto Fundacji 200 PLN. Istnieje oczywiście możliwość, adopcji więcej dzieci. Ważna dla nas jest systematyczność wpłat w ciągu całego roku.

Na zakończenie naszego projektu „Nakarm głodnego. Szczęśliwe dziecko z pełnym brzuszkiem” odbędzie się uroczysta Gala w czasie której nastąpi podsumowanie z udziałem dzieci, które korzystały z pomocy finansowej, a także sponsorów i darczyńców. W czasie tej gali planowane jest przyznanie tytułów i statuetek.

Podczas całego roku trwania projektu „Nakarm głodnego. Szczęśliwe dziecko z pełnym brzuszkiem” firma wspierająca będzie mogła posługiwać się logo projektu „Nakarm głodnego”. My ze swej strony będziemy chcieli każdą firmę zaprezentować na stronie Fundacji „Być Bardziej” i projektu „Nakarm głodnego”. Planowane są tez publikacje w prasie i oddzielne, gdzie będziemy zamieszczać loga z opisem firm, które wsparły w roku szkolnym 2013/204 nas projekt.  

 

Jeśli chcesz przyłączyć się do naszej akcji skontaktuj się z:

Ks. Andrzej Sikorski

Prezes Zarządu Fundacji „Być Bardziej”

+48 730 96 97 97

fundacja@bycbardziej.pl

www.nakarmglodnego.pl

 

NR KONTA FUNDACJI: Bank Pekao 2912 4010 4011 1100 1048 8175 19