2014.05.07 Konferencja

Relacja z konferencji z siedziby BCC (Pałac Lubomirskich), Plac Żelaznej Bramy 10 w

 • Dlaczego Polska powinna przynależeć do strefy euro?
 • Czy i kiedy Polska jest w stanie spełnić kryteria z Maastricht i zmienić konstytucję? Czy konieczne jest referendum ?
 • Euro jako czynnik bezpieczeństwa w zmieniającej się sytuacji geopolitycznej
 • Korzyści i koszty bycia członkiem strefy euro

W konferencji udział wzięli:  

 • prof. Danuta Hübner – posłanka do Parlamentu Europejskiego
 • prof. Stanisław Gomułka – główny ekonomista BCC
 • prof. Dariusz Rosati – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP
 • prof. Witold Orłowski – główny doradca ekonomiczny PwC Polska
 • dr Stanisław Kluza – minister ds. rynków finansowych w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC, b. minister finansów i przewodniczący KNF
 • prof. Marek A. Cichocki – dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin
 • Tomasz F. Krawczyk – ekspert Centrum Europejskiego Natolin
 • Dariusz Żuk – prezes Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości   

Moderator dyskusji: Marek Goliszewski – prezes Business Centre Club  

Relacja z konferencji

prof. Danuta Hübner - posłanka do parlamentu europejskiego

prof. Dariusz Rosati - przewodniczący komisji finansów publicznych Sejmu RP

Powrót do strony konferencji >>>