2014.06.30 Debata z cyklu - „Państwo wrogiem przedsiębiorcy?“ - „Jak walczyć z szarą strefą?”

z udziałem m.in.:

 •     Marek Goliszewski – prezes Business Centre Club
 •     Jerzy Pietrewicz – wiceminister gospodarki
 •     Mateusz Szczurek – minister finansów
 •     Jacek Kapica – wiceminister finansów, szef Służby Celnej
 •     Wojciech Kutyła – wicprezes Najwyższej Izby Kontroli
 •     Ryszard Kalisz – poseł, b. minister spraw wewnętrznych i administracji
 •     Robert Lizak – przedstawiciel Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 •     Janusz Onyszkiewicz – przewodniczący Rady Wykonawczej SEA, dwukrotny minister obrony narodowejproblemy przedsiębiorców przedstawią:

 •     Grażyna Sokołowska – przewodnicząca Komisji BCC ds. branży tytoniowej
 •     Kamil Wyszkowski – sekretarz generalny UN Global Compact (ONZ)
 •     Stefan Dzienniak – prezes zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-HandlowejPodczas narady omówione zostaną:

 • ryzyka i negatywne konsekwencje utrzymywania się zjawiska „szarej strefy" dla gospodarki, przedsiębiorców i budżetu,
 • zależność pomiędzy stabilnym, prostym i przejrzystym systemem podatkowym a  rozmiarem szarej strefy,
 • przykłady nieskutecznych mechanizmów walki z szarą strefą i sposoby na zwiększenie ich efektywności w poszczególnych branżach,
 • wspólne wnioski z dyskusji nt. walki z szarą strefą zostaną przekazane premierowi, prezydentowi i odpowiednim instytucjom.

Relacja z debaty

Grażyna Sokołowska – przewodnicząca Komisji BCC ds. branży tytoniowej

Jacek Kapica – wiceminister finansów, szef Służby Celnej

Wojciech Kutyła – wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli

Jerzy Pietrewicz – wiceminister gospodarki

Powrót do strony konferencji >>>