Debata ekspercka: "Szara strefa w sektorze tytoniowym – konsultacje branżowe"

piątek, 7 października, godz. 11.00
(siedziba BCC: Plac Żelaznej Bramy 10, Pałac Lubomirskich)

zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w ramach Programu
Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce i Business Centre Club
Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014-2020

Rola wymiaru sprawiedliwości w ograniczaniu szarej strefy w Polsce

w którym udział wezmą:

Marek Goliszewski – prezes Business Centre Club
Kamil Wyszkowski – dyrektor generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce
Tomasz Darkowski – dyrektor Departamentu Legislacynego, Ministerstwo Sprawiedliwości  
Krzysztof Sierak – Prokuratura Generalna     
Roman Trzaskowski – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Roman Namysłowski – ekspert BCC ds. podatku VAT
Paweł Tomczykowski – ekspert BCC ds. systemu podatkowego

oraz przedstawiciele biznesu.

To pierwsze spotkanie, podczas którego zaprezentowane zostaną założenia drugiej edycji Raportu „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce”. Dyskusja będzie okazją do omówienia w gronie przedstawicieli środowisk gospodarczych i rządowych kwestii wpływających na efektywne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania w kontekście walki z szarą strefą.

Relacja z debaty

Michał Borowski – ekspert BCC ds. podatku VAT

Andrzej Lewandowski

Grażyna Sokołowska – przewodnicząca Komisji BCC ds. branży tytoniowej

Marcin Wiktorowicz

Powrót do strony konferencji >>>