Debata ekspercka: "Rola wymiaru sprawiedliwości w ograniczaniu szarej strefy w Polsce"

(siedziba BCC: Plac Żelaznej Bramy 10, Pałac Lubomirskich)

spotkanie konsultacyjne w ramach Programu
Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce i Business Centre Club
Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014-2020

uczestnikami spotkania bylii:

Marek Goliszewski – prezes Business Centre Club
Kamil Wyszkowski – dyrektor generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce
Tomasz Darkowski – dyrektor Departamentu Legislacynego, Ministerstwo Sprawiedliwości  
Krzysztof Sierak – Prokuratura Generalna     
Roman Trzaskowski – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Roman Namysłowski – ekspert BCC ds. podatku VAT
Paweł Tomczykowski – ekspert BCC ds. systemu podatkowego

oraz przedstawiciele biznesu.

To pierwsze spotkanie, podczas którego zaprezentowane zostaną założenia drugiej edycji Raportu „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce”. Dyskusja będzie okazją do omówienia w gronie przedstawicieli środowisk gospodarczych i rządowych kwestii wpływających na efektywne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania w kontekście walki z szarą strefą.

Relacja z debaty

Powrót do strony konferencji >>>