Debata ekspercka Business Centre Club

26 czerwca 2017 r.
(siedziba BCC: Plac Żelaznej Bramy 10, Pałac Lubomirskich)

 

debata w ramach Koalicji ProEuro* 

Być albo nie być w Unii Europejskiej

w której udział wzięli sygnatariusze Koalicji ProEuro oraz eksperci:

 • ks. Adam Boniecki  - katolicki prezbiter, b. generał Zakonu Marianów, b. redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”
 • prof. Jerzy Buzek - poseł do Parlamentu Europejskiego i jego były przewodniczący, b. premier RP
 • Marek Goliszewski - prezes Business Centre Club
 • prof. Stanisław Gomułka - główny ekonomista BCC, b. wiceminister finansów
 • prof. Michał Kleiber - b. minister nauki, b. prezes Polskiej Akademii Nauk
 • Jan Król - b. wicemarszałek Sejmu RP
 • dr Janusz Lewandowski - poseł do Parlamentu Europejskiego, b. komisarz europejski, b. minister przekształceń własnościowych
 • prof. Dariusz Rosati - poseł do Parlamentu Europejskiego, b. minister spraw zagranicznych
 • dr Janusz Steinhoff - b. wicepremier i minister gospodarki
 • dr Marcin Święcicki - poseł RP, b. minister współpracy gospodarczej z zagranicą, b. prezydent Warszawy
 • prof. Andrzej Wojtyna - b. członek Rady Polityki Pieniężnej

dyskusje poprowadził:

 • Maciej Zakrocki - dziennikarz ekonomiczny, ekspert ds. Unii Europejskiej

W ostatnich miesiącach nasiliły się ze strony polskich władz tendencje antyeuropejskie. Odnoszą się one zarówno do zasad członkostwa Polski w Unii Europejskiej, jak i koncepcji wejścia Polski do strefy euro. Rysują, w naszym odbiorze, niepokojący obraz przyszłości.

W trakcie dyskusji odpowiedziano na wiele istotnych pytań:

 • Czy obecność Polski w strefie euro to polska racja stanu?
 • Czy – jak twierdzą przedstawiciele polskiego rządu – strefa euro jest w kryzysie?
 • Czy przyjęcie euro oznacza drożyznę?
 • Czy prawdą jest, że kraje z własną walutą lepiej radzą sobie w warunkach kryzysu gospodarczego?
 • Czy kraje UE, które nie należą do strefy euro rozwijają się szybciej? Czy ograniczenie inflacji (jeden z warunków wejścia do strefy euro) oznacza ograniczenie wzrostu gospodarczego?
 • Czy Polska powinna przyjąć datę wejścia do strefy euro?
 • Jaką postawę powinien przyjąć rząd, aby Polska nie była krajem drugiej prędkości w UE?
 • Jak rząd powinien odpowiedzieć na ideę Europy kilku prędkości i osobnego budżetu strefy euro?

Relacja z konferencji

Marek Goliszewski prezes Business Centre Club

prof. Stanisław Gomułka - główny ekonomista BCC

prof. Michał Kleiber - b.minister nauki

Jan Król - b.wicemarszałek Sejmu RP

Janusz Lewandowski - poseł do Parlamentu Europejskiego

Powrót do strony konferencji >>>