Rusza rekrutacja do organizowanej przez SKN Klub Inwestora ze Szkoły Głównej Handlowej pod patronatem BCC 8. edycji projektu Akademia Private Equity. Jego celem jest szerzenie wiedzy na temat rynków kapitałowych oraz zainteresowanie młodych ludzi różnymi formami finansowania przyszłej działalności biznesowej. Ponadto, tematyka projektu obejmuje różne aspekty fuzji i przejęć oraz możliwości synergii operacyjnych i finansowych.

 

Projekt podzielony jest na 4 ścieżki tematyczne:

  • Private Equity
  • Mergers & Acquisitions
  • Venture Capital
  • Prawo

Na każdą ze ścieżek przypadać będzie kolejno jeden dzień warsztatów od 4 do 6 kwietnia. Ścieżka prawna będzie uzupełnieniem pozostałych trzech. Oprócz możliwości poszerzenia swojej wiedzy oraz sprawdzenia jej podczas specjalnie przygotowanych case studies uczestnicy będą mieli okazję nawiązać kontakt z przedstawicielami czołowych instytucji finansowych.

7 kwietnia odbędzie się uroczyste zakończenie projektu w formie konferencji z panelami dyskusyjnymi. Rekrutacja do projektu będzie trwała do 24 marca. Aplikujący za zadanie będą mieli rozwiązać test sprawdzający wiedzę z wybranej ścieżki oraz wysłać swoje CV, na podstawie których wraz z wynikami testu będą wybierani uczestnicy.

 

Więcej informacji