Firma Dobrze Widziana

Przeprowadzone w ramach Projektu badania pozwoliły zebrać kluczowe wnioski niezbędne do konstrukcji ankiety autoewaluacyjnej. Jest to wirtualna ankieta diagnozująca stopień społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, przy pomocy której osoba odpowiadająca (on-line) na pytania ankietowe, otrzyma informację na temat oceny swojego przedsiębiorstwa (ocena pokazująca na skali stopień zaawansowania wdrażania CSR). W efekcie wynik będzie uwidaczniał m.in. obszary wymagające poprawy, z odesłaniem do informacji jak wdrażać CSR w tych obszarach.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety!

 

Nazwa projektu:
„Firma Dobrze Widziana”

Źródło dofinansowania:
POKL, poddziałanie 2.1.2

Okres realizacji:
9 marca 2010 – 9 maja 2012

Kierownik projektu: Magdalena Hołownicka

Platforma dialogu społecznego Business Centre Club