Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Zaproszenie na posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC: Rekomendacje na II półrocze i podsumowanie II kwartału 2017 r.

09.06.17

 

Zapraszamy 21 czerwca br. o godz. 11.00 do siedziby BCC (Pałac Lubomirskich, Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie) na posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC: Rekomendacje na II półrocze i podsumowanie II kwartału 2017.

W posiedzeniu Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC wezmą udział:

 • minister finansów – Stanisław Gomułka (b. wiceminister finansów)
 • minister infrastruktury – Maciej Grelowski (przewodniczący Rady Głównej BCC)
 • minister ds. spółdzielczości – Mieczysław Grodzki (prezes zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej)
 • minister ds. systemu ochrony zdrowia – Anna Janczewska-Radwan
 • minister ds. prawa gospodarczego – Ryszard Kalisz (b. minister spraw wewn. i administracji)
 • minister ds. przemysłu obronnego – gen. Leon Komornicki (b. zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego)
 • minister ds. przedsiębiorczości i innowacji – Bożena Lublińska-Kasprzak (b. prezes PARP)
 • minister skarbu i prywatyzacji – Grażyna Magdziak
 • minister ds. procesu stanowienia prawa – Witold Michałek
 • minister ds. ubezpieczeń społecznych – Wojciech Nagel (członek Rady Nadzorczej ZUS)
 • minister ds. systemu podatkowego – Irena Ożóg (b. wiceminister finansów)
 • minister środowiska – Ryszard Pazdan
 • minister gospodarki – Janusz Steinhoff (b. wicepremier, minister gospodarki)
 • minister ds. prawa pracy i rynku pracy – Zbigniew Żurek (sekretarz Rady Dialogu Społecznego).

Posiedzeniu będzie przewodniczył Marek Goliszewski.

W trakcie posiedzenia:

1.    Rekomendacje gabinetu cieni dla rządu na II półrocze br.

2.    Podsumowanie II kwartału br.

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC to think tank powołany w 2012 r. aby wspierać działania prorozwojowe władz publicznych, monitorować prace resortów kluczowych dla przedsiębiorczości, rekomendować zmiany sprzyjające rozwojowi kraju, wzrostowi gospodarczemu i konkurencyjności polskich firm. W skład GGC BCC wchodzi obecnie 16 ministrów, wybitnych gospodarczych fachowców, z których wielu piastowało w przeszłości funkcje publiczne. Więcej informacji: www.bcc.org.pl/Gospodarczy-Gabinet-Cieni.4241.0.html

Prosimy o potwierdzenie udziału: emil.mucinski@bcc.org.p

Ocena:
1 2 3 4 5