Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Być albo nie być w Unii Europejskiej - debata w ramach Koalicji ProEuro

26.06.17

 

Maciej Zakrocki, prowadzący; dr Marcin Święcicki – poseł RP, b. minister współpracy gospodarczej z zagranicą, b. prezydent Warszawy; prof. Andrzej Wojtyna – b. członek Rady Polityki Pieniężnej; prof. Stanisław Gomułka – główny ekonomista BCC, b. wiceminister finansów; prof. Michał Kleiber – b. minister nauki, b. prezes Polskiej Akademii Nauk; prof. Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego i jego były przewodniczący, b. premier RP; Marek Goliszewski – prezes Business Centre Club; ks. Adam Boniecki – katolicki prezbiter, b. generał Zakonu Marianów, b. redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”; prof. Dariusz Rosati – poseł do Parlamentu Europejskiego, b. minister spraw zagranicznych; dr Janusz Steinhoff – b. wicepremier i minister gospodarki; Jan Król – b. wicemarszałek Sejmu RP; dr Janusz Lewandowski – poseł do Parlamentu Europejskiego, b. komisarz europejski, b. minister przekształceń własnościowych, fot. M. Szymanek
Maciej Zakrocki, prowadzący; dr Marcin Święcicki – poseł RP, b. minister współpracy gospodarczej z zagranicą, b. prezydent Warszawy; prof. Andrzej Wojtyna – b. członek Rady Polityki Pieniężnej; prof. Stanisław Gomułka – główny ekonomista BCC, b. wiceminister finansów; prof. Michał Kleiber – b. minister nauki, b. prezes Polskiej Akademii Nauk; prof. Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego i jego były przewodniczący, b. premier RP; Marek Goliszewski – prezes Business Centre Club; ks. Adam Boniecki – katolicki prezbiter, b. generał Zakonu Marianów, b. redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”; prof. Dariusz Rosati – poseł do Parlamentu Europejskiego, b. minister spraw zagranicznych; dr Janusz Steinhoff – b. wicepremier i minister gospodarki; Jan Król – b. wicemarszałek Sejmu RP; dr Janusz Lewandowski – poseł do Parlamentu Europejskiego, b. komisarz europejski, b. minister przekształceń własnościowych, fot. M. Szymanek
ks. Adam Boniecki, Marek Goliszewski, fot. M. Szymanek
ks. Adam Boniecki, Marek Goliszewski, fot. M. Szymanek
Debata w ramach Koalicji ProEuro: Być albo nie być w Unii Europejskiej, fot. M. Szymanek
Debata w ramach Koalicji ProEuro: Być albo nie być w Unii Europejskiej, fot. M. Szymanek
Debata w ramach Koalicji ProEuro: Być albo nie być w Unii Europejskiej, fot. M. Szymanek
Debata w ramach Koalicji ProEuro: Być albo nie być w Unii Europejskiej, fot. M. Szymanek

BCC zaprosiło do siedziby BCC (Pałac Lubomirskich, Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie) na debatę w ramach Koalicji ProEuro*: Być albo nie być w Unii Europejskiej.

W debacie udział wzięli:

•    ks. Adam Boniecki – katolicki prezbiter, b. generał Zakonu Marianów, b. redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”
•    prof. Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego i jego były przewodniczący, b. premier RP
•    Marek Goliszewski – prezes Business Centre Club
•    prof. Stanisław Gomułka – główny ekonomista BCC, b. wiceminister finansów
•    prof. Michał Kleiber – b. minister nauki, b. prezes Polskiej Akademii Nauk
•    Jan Król – b. wicemarszałek Sejmu RP
•    dr Janusz Lewandowski – poseł do Parlamentu Europejskiego, b. komisarz europejski, b. minister przekształceń własnościowych
•    prof. Dariusz Rosati – poseł do Parlamentu Europejskiego, b. minister spraw zagranicznych
•    dr Janusz Steinhoff – b. wicepremier i minister gospodarki
•    dr Marcin Święcicki – poseł RP, b. minister współpracy gospodarczej z zagranicą, b. prezydent Warszawy
•    prof. Andrzej Wojtyna – b. członek Rady Polityki Pieniężnej.

Dyskusję poprowadził Maciej Zakrocki – dziennikarz ekonomiczny, ekspert ds. Unii Europejskiej.

Otwierając debatę Marek Goliszewski przyznał, że prelegentów i zaproszonych gości na salę sprowadza pytanie o nasze dalsze życie. Unia stoi na rozdrożu, szuka nowych dróg, nowych zasad działania. To samo dotyczy strefy euro. W Polsce brakuje debat, rozmów na temat naszego wstąpienia do strefy euro. I niestety dominuje retoryka antyeuropejska.

Moderator spotkania Maciej Zakrocki przytoczył wyniki badań CBOS, z których wynika, że 72% Polaków nie chce wspólnej waluty. Jak stwierdził, to pokazuje konieczność zderzenia się z wyzwaniem, czyli przekonaniem niechętnych. Sprawa jest poważna o tyle, że sytuacja w Europie jest trudna, co sugeruje, że w strefie euro zapewne dojdzie do pogłębionej integracji.

Ks. Adam Boniecki mówił o tym, jak przywrócić wiarę w to, że euro może być dobre dla Polski i Polaków. Dr Marcin Święcicki przypomniał jak wyglądało wprowadzanie euro w tych krajach, które jako pierwsze zdecydowały się na ten krok, m.in. we Włoszech. Prof. Stanisław Gomułka zajął się rozwianiem rożnych mitów funkcjonujących w gospodarce, a dotyczących euro. Dr Janusz Lewandowski wyjaśniał czy wprowadzenie euro było projektem bardziej politycznym czy gospodarczym. Prof. Michał Kleiber starał się odpowiedzieć na pytanie kogo należy słuchać w kwestiach euro, kto może być autorytetem dla młodych. Prof. Dariusz Rosati wyjaśniał czy to, że nie mamy euro ogranicza nasz potencjał współpracy europejskiej. Marek Goliszewski przedstawił listę korzyści z wprowadzenie euro dla przedsiębiorstw i ich właścicieli. Dr Janusz Steinhoff zastanawiał się czy mamy pełną świadomość, że jeśli nie znajdziemy się w strefie euro, to będziemy gospodarczo zmarginalizowani, nie będziemy konkurencyjni. Prof. Andrzej Wojtyna zajął się tym, czy obecna sytuacja w strefie euro to słabość struktury instytucjonalnej czy raczej kryzys światowego systemu finansowego. Prof. Jerzy Buzek mówił o dwóch elementach gry o euro – gospodarczym i politycznym, które w wielu miejscach łączą się i które trzeba podkreślać. Jan Król omówił kwestię dostosowywania prawa polskiego do europejskiego w zakresie przyjęcia euro.

Zapis debaty

* ProEuro - kampania społeczna BCC na rzecz szybkiego wejścia Polski do strefy euro - 17 września 2007 roku w BCC zawiązała się Koalicja ProEuro. Deklarację programową podpisali m.in. ówczesna komisarz prof. Danuta Hübner, Dimitris Dimitriadis – ówczesny przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, prof. Władysław Bartoszewski, ks. Adam Boniecki, prof. Jerzy Buzek, Marek Goliszewski, prof. Bronisław Geremek, Hanna Gronkiewicz-Waltz, dr Stanisław Kluza, prof. Stefan Meller, prof. Dariusz Rosati. Według sygnatariuszy różne środowiska muszą zjednoczyć siły, by wesprzeć społeczeństwo w procesie integracji Polski ze strefą euro. Wesprzeć edukacyjnie, informacyjnie, badać zmianę postaw, szukać przyczyn złego nastawienia wobec euro, walczyć ze stereotypami, szukać najlepszej drogi do euro dla Polski i Polaków. ZP BCC otrzymał nagrodę Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) jako jedyna organizacja z Europy Środkowej za znaczący wkład społeczeństwa obywatelskiego w krzewienie integracji i tożsamości europejskiej. Przedstawiciele Unii Europejskiej docenili projekty BCC wspierające idee integracji, w tym kampanię ProEuro.

Ocena:
1 2 3 4 5