Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Dialog społeczny - co i jak zmienić, by poprawić jego efektywność

09.10.17

 

Prof. Maciej Mrozowski z SWPS, Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC, dziennikarz Maciej Zakrocki, fot. M. Szymanek
Prof. Maciej Mrozowski z SWPS, Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC, dziennikarz Maciej Zakrocki, fot. M. Szymanek
Konferencja pt.: „Dialog społeczny. Kogo to obchodzi?”, fot. M. Szymanek
Konferencja pt.: „Dialog społeczny. Kogo to obchodzi?”, fot. M. Szymanek
Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC, fot. M. Szymanek
Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC, fot. M. Szymanek

W Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się konferencja pt.: „Dialog społeczny. Kogo to obchodzi?”. Dyskusję prowadzili Zbigniew Żurek, wiceprezes Business Centre Club, znany dziennikarz Maciej Zakrocki oraz gośc specjalny - prof. Maciej Mrozowski z SWPS.

Dialog społeczny, współpraca partnerów społecznych należą do najważniejszych publicznych procesów, jakie zachodzą w naszym państwie. Jako takie znalazły swoje miejsce w zapisach Konstytucji RP. Tymczasem dialog społeczny w świadomości Polaków nie ma takiej rangi na jaką zasługuje. Nie jest dla przeciętnego obywatela oczywiste, że współpraca „partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej".

Wiele jest do zrobienia z punktu widzenia informacji, jaka powinna wypływać z samej Rady: czym obecnie się zajmuje, jakie są obszary sporu między partnerami społecznymi, w jakich sprawach istotnych dla społeczeństwa możliwy jest kompromis. Jednocześnie ważnym elementem wsparcia dialogu społecznego jest informacja przekazywana przez mass media. Dlatego też należy dookreślić, jakiego przekazu oczekują dziennikarze.

Podczas konferencji mówiono co i jak zmienić, by poprawić efektywność dialogu. Jak wzmocnić przekaz, żeby w nowoczesnym państwie, dialog partnerów społecznych stanowił esencję demokracji. Szukano odpowiedzi na pytania: co mogą zrobić rządzący, by ustawowe forum, czyli Rada Dialogu Społecznego stała się kluczowym miejscem konsultacji wszystkich proponowanych zmian w polskim ustawodawstwie?; jak uwrażliwić media, a zobowiązane ustawowo media publiczne w szczególności, na sprawy dialogu społecznego?

W konferencji uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele ministerstw oraz innych instytucji, organizacje pracodawców i związków zawodowych, dziennikarze, przedstawiciele świata nauki oraz inne osoby zainteresowane dialogiem społecznym w Polsce.

Ocena:
1 2 3 4 5