Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Superuprawnienia ZUS – pismo przedsiębiorców do premier Beaty Szydło

Business Centre Club skierował pismo do premier Beaty Szydło z wnioskiem o wycofanie spod obrad Parlamentu części projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która została do niego dodana po zakończeniu konsultacji społecznych. Dodane przepisy to w istocie nowy, odrębny projekt, który został dopisany do innego, wcześniej konsultowanego projektu w celu pominięcia obowiązku przeprowadzenia nowego procesu legislacyjnego. Zmiany są niezwiązane z przedmiotem, który był celem pierwotnej regulacji i nadają jej zupełnie inny charakter.

Wprowadzane bez konsultacji społecznych zmiany dają Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych możliwość wydawania decyzji ustalających płatnika składek wg uznania Zakładu, niezależnie od tego, że inny przedsiębiorca zatrudniał i zgłaszał do ubezpieczeń zatrudnionego.

Proponowane zmiany przepisów oraz nowa praktyka organów kontrolnych, w szczególności wyegzekwowania pełnego oskładkowania umów wstecz, niezależnie od obowiązujących przepisów nie przyniosą oczekiwanych wpływów do ZUS,  ponieważ dotkną głównie pracodawców i pracobiorców, którzy nie są w stanie ponieść kosztów potencjalnych decyzji ZUS. Negatywne efekty wdrożenia projektu, w tym również dotyczące przychodów podatkowych, będą znacznie bardziej dotkliwe niż korzyści budżetu ZUS.

Pracodawcy pozostają otwarci na dialog ze stroną rządową co do reformy systemu ubezpieczeń społecznych. Reforma ta powinna tworzyć proste, zrozumiałe zasady naliczania i odprowadzania składek od wynagrodzeń ubezpieczonych – zarówno pracowników, jak i zleceniobiorców. Powinna obejmować minimalizację obowiązków biurowych związanych z rozliczeniami. Powinna skupiać się na budowaniu większej bazy do naliczania składek w przyszłości, zamiast na poszukiwaniu możliwości dokonania domiarów składek w przeszłości. Oczekujemy jasnego i czytelnego prawa, które pozwoli polskim firmom skupić się na budowie nowoczesnej gospodarki i nie doprowadzi do upadku wielu polskich przedsiębiorstw.

Szczegóły w załączeniu

Ocena:
1 2 3 4 5