Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter rewolucyjny i budzi wiele kontrowersji

07.08.17

Borowski Michał

BCC złożyło uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczą one następujących kwestii:

Limit wydatków na usługi niematerialne oraz opłaty licencyjne
Zgodnie z projektem, podatnik miałby prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na usługi niematerialne (m.in. zarządcze, doradcze, reklamowe, przetwarzania danych, rekrutacji),
a także na opłaty licencyjne tylko do wysokości 5% EBITDA – po przekroczeniu kwoty wydatków 1.200.000 PLN.  BCC zdecydowanie sprzeciwiło się tej regulacji opisując potencjalnie negatywny wpływ na wiele branż.

Wprowadzenie źródła przychodów
BCC postulowało m.in. odroczenie wprowadzenia tej zmiany do 1 stycznia 2019 r. z uwagi na liczne wątpliwości interpretacyjne co do przypisywania poszczególnych kategorii przychodów i kosztów do źródeł przychodów. Zwrócono także uwagę na konieczność dostosowania technicznego, m.in. systemów informatycznych.

Nowe zasady odliczalności kosztów finansowych
BCC zgłosiło szereg uwag co do nowych zasad zaliczania kosztów finansowych do kosztów uzyskania przychodów. Zwrócono uwagę przede wszystkim na bardzo niski limit kosztów, które bez ograniczeń mogą zostać rozpoznane dla celów podatkowych (120.000 PLN w porównaniu do 3.000.000 EUR przewidzianych w przepisach wspólnotowych, które Polska implementuje opisywaną zmianą). BCC postuluje także ograniczenie opisywanych regulacji do finansowania w ramach grupy kapitałowej (w szczególności o wyłączenie odsetek od kredytów bankowych). Wiele uwag dotyczyło kwestii technicznych związanych z konstrukcją regulacji.

Ocena:
1 2 3 4 5