Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Brak rąk do pracy – usuńmy bariery w zatrudnianiu cudzoziemców

14.11.17

Joanna Torbé

Z roku na rok dynamicznie rośnie liczba cudzoziemców mieszkających w Polsce. Znaczną ich część stanowią migranci przyjeżdżający w celu podjęcia pracy lub studiów. Jednocześnie, zjawisku temu towarzyszy silnie rosnące zapotrzebowanie polskich firm na pracowników. Wg szacunków BCC, już teraz potrzebujemy ok. 200 tys. imigrantów rocznie, żeby wyrównać straty na rynku pracy wynikające m.in. ze zmian demograficznych, obniżonego wieku emerytalnego czy z emigracji zarobkowej naszych rodaków. Problemem dla pracodawców jest nadmierna biurokracja i przewlekłość w zatrudnianiu pracowników zza granicy, dlatego trzeba usunąć te bariery i udrożnić pracę urzędów.

Szczegółowa opinia nt. problemów oraz propozycje BCC w załączeniu

Komentarze wideo:

Marek Goliszewski: liczba pracowników zza granicy musi być regulowana przez potrzeby pracodawców, a nie ręcznie sterowana z Warszawy: https://youtu.be/nWc5IhFdyZ0

Michał Wysłocki nt. nowelizacji ustawy o cudzoziemcach: https://www.youtube.com/watch?v=OHScF8NeMkQ

Ocena:
1 2 3 4 5