Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Przedsiębiorca sprawiedliwy - finał VII edycji konkursu Firma Dobrze Widziana

23.11.16

md

Laureaci konkursu Firma Dobrze Widziana wraz z Kapitułą, fot. Ryszard Baranowski
Laureaci konkursu Firma Dobrze Widziana wraz z Kapitułą, fot. Ryszard Baranowski
Nagroda dla EPC Polska - prezes Zarządu Piotr Czarnecki, fot. Ryszard Baranowski
Nagroda dla EPC Polska - prezes Zarządu Piotr Czarnecki, fot. Ryszard Baranowski
Panel dyskusyjny - Katarzyna Rudzińska, dyrektor d.s. zasobów ludzkich w Nutricia ZP w Opolu, fot. Magdalena Szymanek
Panel dyskusyjny - Katarzyna Rudzińska, dyrektor d.s. zasobów ludzkich w Nutricia ZP w Opolu, fot. Magdalena Szymanek
Panel dyskusyjny, fot. Ryszard Baranowski
Panel dyskusyjny, fot. Ryszard Baranowski

Celem konkursu jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej. Tytuł „Firma Dobrze Widziana” może otrzymać każdy członek Business Centre Club - przedsiębiorstwo prywatne, państwowe lub jego oddział. Może być to mała, średnia lub duża firma. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

Istotnym elementem podlegającym ocenie jest polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia, narzędzia i procedury wewnętrzne sprzyjające wyrównywaniu szans zawodowych kobiet i mężczyzn; oceniana jest także skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy nt. jej społecznie odpowiedzialnych działań.

W kapitule konkursu zasiadają: Paweł Łukasiak, przewodniczący Kapituły, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce; Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club, red. Paweł Oksanowicz, Piotr Onikki-Górski, dyrektor Biura Kontaktów Społecznych BCC; ks. Andrzej Sikorski, prezes Fundacji „Być Bardziej”; Hanna Nowakowska, sekretarz Kapituły. Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej objęła VII edycję konkursu Firma Dobrze Widziana patronatem honorowym.

W czasie uroczystości w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, Marek Goliszewski gratulował osiągnięć laureatom. Mówił o swoim ostatnim spotkaniu z papieżem Franciszkiem, który zwracał uwagę na pojęcie „przedsiębiorcy sprawiedliwego”, czyli takiego, który: inwestuje swoje pomysły, czas, wysiłek i pieniądze, by wciągać ludzi do działania i powierzać im odpowiedzialne zadania; pobudza do przedsiębiorczości, co nadaje sens życiu i przynosi nadzieję na przyszłość; kieruje uwagę na życie ludzi zatrudnionych; ponosi szczególną odpowiedzialność w zmniejszaniu rozmiarów tzw. „gospodarki wykluczenia” i odgrywa dużą rolę w zapewnieniu dochodów tym, którzy często nie mają gdzie mieszkać ani co jeść; chroni naszą planetę przed zanieczyszczeniem i dba o środowisko naturalne. Państwo tacy jesteście, w dzisiejszych czasach to rzecz niesłychanie ważne – podkreślał prezes BCC.

Paweł Łukasiak zwrócił uwagę, że komunikowanie o działalności CSR stanie się wkrótce obowiązkiem przedsiębiorstw. – Dzięki inicjatywie BCC, konkursowi Firma Dobrze Widziana, jesteście już Państwo do tego dobrze przygotowani, wiem o tym z aplikacji, które analizuję jako członek Kapituły. Macie tu już wypracowane takie standardy dobrych praktyk, z których powinni korzystać inni. Paweł Oksanowicz zastanawiał się z kolei, po czym poznać przyzwoitego człowieka, przyzwoitą firmę – ważna jest ocena otoczenia czy nas samych? – W waszym przypadku możecie śmiało patrzeć w twarz otoczeniu i sami sobie powiedzieć: Tak, jesteśmy przyzwoitymi firmami. I trzeba to komunikować świadomie wszem i wobec.

Prowadzący uroczystość red. Marek Kacprzak zaprosił obecnych na sali przedstawicieli firm do dyskusji. Mówiono o tym, jakie inicjatywy wybierać i na czym polega istota mądrego pomagania. Przedsiębiorcy podkreślali, że inicjatywy CSR powinny być spójne z istotą działania firmy, do tego transparentne. Czasem najlepiej wybrać jeden cel pomocy, ale konsekwentnie go wspierać i rozwijać. Bardzo ważne jest, żeby inicjatywa wypływała też od pracowników, tu z pomocą przychodzą narzędzia wolontariatu pracowniczego. Nie zawsze trzeba wykładać pieniądze, czasem nie one są najważniejsze, ale np. przekazywanie wiedzy, dawanie poczucia sensu życia. Ludzie potrzebujący najbardziej potrzebują serca, a pomysły na to, jak i komu pomóc, są wszędzie, trzeba tylko uważnie rozejrzeć się w swoim otoczeniu. Przedsiębiorcy czują, że są nie tylko po to, żeby zarabiać pieniądze, ale także po to, by zmieniać świat na lepsze. Po prostu.

Ocena:
1 2 3 4 5