Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Zapraszamy do udziału w 8. edycji konkursu Firma Dobrze Widziana

17.02.17

 

Tytuł „Firma Dobrze Widziana” może otrzymać każdy członek Business Centre Club - przedsiębiorstwo prywatne, państwowe lub jego oddział. Może być to mała, średnia lub duża firma. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Laureaci konkursu „Firma Dobrze Widziana”, którzy w kolejnych latach kontynuują działania oparte na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu, mogą ubiegać się o tytuł w następnych edycjach konkursu.

Celem naszego przedsięwzięcia jest promowanie firm prowadzących biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej.

Oceny dokonuje się na podstawie Ankiety Konkursowej, która zawiera podstawowe informacje o działalności każdej z firm w kontekście spełniania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Istotnymi elementami podlegającym ocenie są:

  • opracowana i wdrożona strategia działań w obszarze CSR,
  • skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy na ten temat
  • polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia,
  • przestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu w dziedzinie ekologii, rynku i działań charytatywnych

Termin nadsyłania ankiet upływa w dniu 15 marca br.

Werdykt Kapituły konkursu – 3 kwietnia br

Uroczysty finał – 24 kwietnia br., godz. 12.00, Pałac Lubomirskich siedziba Business Centre Club.

Ocena:
1 2 3 4 5