Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

O prognozach, priorytetach i działaniach

21.02.17

 

Posiedzenie Rady Głównej BCC, fot. R. Baranowski
Posiedzenie Rady Głównej BCC, fot. R. Baranowski
Prof. Stanisław Gomułka, Józef Wancer, Józef Kozioł, fot. R. Baranowski
Prof. Stanisław Gomułka, Józef Wancer, Józef Kozioł, fot. R. Baranowski
Posiedzenie Rady Głównej BCC, fot. R. Baranowski
Posiedzenie Rady Głównej BCC, fot. R. Baranowski
Posiedzenie Rady Głównej BCC, fot. R. Baranowski
Posiedzenie Rady Głównej BCC, fot. R. Baranowski

Posiedzenie Rady Głównej BCC, które prowadził przewodniczący Maciej Grelowski, zdominowało kilka ważnych tematów. Prof. Stanisław Gomułka przedstawił prognozę gospodarczą dla Polski na lata 2017-2018. Prezes BCC Marek Goliszewski omówił wyniki ostatniego sondażu wśród przedsiębiorców. Wiceprezesi BCC Wojciech Warski i Zbigniew Żurek mówili o projekcie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Radzie Dialogu Społecznego. W ramach cyklu „Spotkania z politykami” członkowie Rady spotkali się z Ryszardem Petru, przewodniczącym partii Nowoczesna. Rozmawiano z nim o sytuacji w Sejmie, sytuacji politycznej i gospodarczej. W posiedzeniu wziął też udział Janusz Steinhoff, minister gospodarki Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

Prof. Stanisław Gomułka omawiając prognozę rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce w latach 2017-2018 położył szczególny nacisk m.in. na to, co jest niewiadome, w tym wielkość inwestycji prywatnych, niepewność wielkości wzrostu PKB i czynniki, które mogą go kształtować oraz poziom długu publicznego.

Marek Goliszewski zajął się tematem priorytetów BCC oraz działań na rzecz przedsiębiorców w kontekście wyników ostatniego klubowego sondażu. Wśród przeszkód uniemożliwiających prowadzenie działalności przedsiębiorcy – mówił prezes BCC – wymieniają i takie jak presja płacowa i trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników, biurokracja, duże obciążenia podatkowe i poza podatkowe, ale także duża niepewność prawa oraz przepisów stanowionych przez Sejm i ministerstwa.

Następnie Wojciech Warski mówił o postrzeganiu Rady Dialogu Społecznego i konsekwencjach tego, a wiceprezes BCC Zbigniew Żurek o pomyśle powołania Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz ewentualnych skutkach powołania takiego ciała.

Przewodniczący Nowoczesnej zarysował przed członkami Rady sytuację w Parlamencie, mówił o możliwych scenariuszach politycznych w kolejnych latach i możliwych obszarach współpracy na rzecz przedsiębiorców i dobrego prowadzenia firm w Polsce.

Ocena:
1 2 3 4 5