Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

List gen. Marka Tomaszyckiego do Prezesa BCC

15.03.17

 

Szanowny Panie Prezesie,

Społeczna działalność biznesu, szczególnie w zakresie pomocy na rzecz potrzebujących, to obszar wyróżniający podmioty gospodarcze o wysokiej kulturze organizacyjnej.

Business Centre Club podjął wyzwanie włączenia się we wsparcie na rzecz weteranów poszkodowanych podczas realizacji działań poza granicami państwa oraz rodzin poległych żołnierzy. Dzięki temu, Państwa Organizacja zainicjowała działania pomocowe w całym kraju, w zakresie materialnym, prawnym, lekarskim i psychologicznym, a także związane z aktywnym powrotem na rynek pracy. Ten wielki gest, świadczy o wrażliwości Przedsiębiorców na sprawy tych, którzy podczas wykonywania zadań służbowych zapewniających bezpieczeństwo naszych granic, odnieśli rany i kontuzje, a wielu z nich oddało życie za Ojczyznę.

Pragnę serdecznie podziękować Panu Prezesowi za osobisty wkład i zaangażowanie Business Centre Club w sprawy weteranów poszkodowanych i rodzin poległych na misjach żołnierzy. Jednocześnie życzę Panu wielu sukcesów, rozwoju kariery zawodowej oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku,

gen. broni dr Marek Tomaszycki

W bezpośrednią pomoc weteranom zaangażowani byli także m.in.: Marek Woron - kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC, Edward Osina - kanclerz Loży Szczecińskiej BCC, Marek Piwowarczyk – kanclerz Loży Małopolskiej BCC, Adam Trybusz – kanclerz Loży Wielkopolskiej BCC, Wiesław Łubiński – kanclerz Loży Olsztyńskiej BCC, Mirosława Gałan – kanclerz Loży Lubelskiej BCC, Krzysztof T. Borkowski – kanclerz Loży Łódzkiej BCC, Janusz Szymura – kanclerz Loży Bielskiej BCC, Katarzyna Herman – wiceprezes BCC, Wojciech Rumiak – dyrektor generalny Loży Warszawskiej, Marek Zdanowski – kanclerz Loży Siedleckiej BCC, gen. Leon Komornicki, dyrektor Paweł Karcz, prezes Wojciech Warski.


Ocena:
1 2 3 4 5