Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Narada przedsiębiorców z szefem KAS

10.05.17

 

Marek Goliszewski, prezes BCC, Marian Banaś, wiceminister finansów, Irena Ożóg, ekspert ds. podatków, minister ds. polityki podatkowej GGC BCC, fot. M. Szymanek
Marek Goliszewski, prezes BCC, Marian Banaś, wiceminister finansów, Irena Ożóg, ekspert ds. podatków, minister ds. polityki podatkowej GGC BCC, fot. M. Szymanek
Spotkanie w BCC z wiceministrem Marianem Banasiem, fot. M. Szymanek
Spotkanie w BCC z wiceministrem Marianem Banasiem, fot. M. Szymanek
Marek Goliszewski, Marian Banaś, fot. M. Szymanek
Marek Goliszewski, Marian Banaś, fot. M. Szymanek

Spotkanie w BCC z udziałem wiceministra Mariana Banasia było dla przedsiębiorców okazją do zadania pytań bezpośrednio szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, odpowiedzialnemu za realizację reformy, która weszła w życie 1 marca br.

– Na tę salę sprowadza nas wspólny interes. Interes środowiska przedsiębiorców i Ministerstwa Finansów wyraża się po pierwsze w tym, że nasze państwo musi uzyskać należne podatki w takiej wysokości, żeby to państwo, które służy obywatelom, mogło być utrzymywane. Z naszej strony chodzi o to, żeby przedsiębiorca, który płaci podatki na czas, wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań, nie był narażony na nieuzasadnione kary i restrykcje. Do tego prowadzi, czasami kręta, droga, ale my tę drogę musimy wspólnie prostować, tak żeby miała ona cywilizowany charakter – powiedział Marek Goliszewski, prezes BCC.

– Reforma administracji skarbowej była konieczna, ponieważ odrębne funkcjonowanie administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej obniżało skuteczność ich działań, a także generowało koszty. Brak reformy powodował wzrost luki podatkowej i rozszerzanie się szarej strefy. Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej pozwala na szybszy przepływ informacji i skuteczniejszą walkę z oszustami, których działalność zagraża uczciwemu biznesowi – wyjaśniał Marian Banaś podczas spotkania kierownictwa KAS z przedstawicielami biznesu i ekspertami BCC. – Dwa istotne elementy, które przyświecały reformie to z jednej strony - bycie bardziej przyjaznym dla przedsiębiorców i pokazanie, że służby skarbowe potrafią współdziałać z uczciwymi podatnikami, tak aby czuli się bezpieczni, a z drugiej – zmniejszenie szarej strefy i zabezpieczenie dochodów budżetu państwa – podkreślił szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Zanim wprowadzona została reforma i powstała Krajowa Administracja Skarbowa, funkcjonowały trzy główne służby, które miały inną kulturę organizacyjną, sposób zarządzania i odmienne reżimy. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów zapewniali, że sama reorganizacja struktur jest dopiero początkiem zmian, a obecnie starają się wdrażać spójne podejście do spraw podatników i jednakową filozofię w obrębie KAS.

Eksperci BCC zwrócili uwagę na problem wykreślania podatników bez powiadomienia z rejestru czynnych podatników VAT. Jest to szczególny kłopot dla podatnika, który jest odbiorcą faktury od takiego wyrejestrowanego podmiotu, ponieważ nie jest w stanie zweryfikować, czy fakturę wystawiła firma będąca czynnym płatnikiem. Tym bardziej, że sam zainteresowany podmiot może o tym fakcie nie wiedzieć.

Przedsiębiorcy mówili o rozbieżnościach między decyzjami organów skarbowych na przestrzeni lat, wstrzymywaniu zwrotu VAT przez zbyt długi okres, który zagraża płynności firmy, a w perspektywie grozi jej upadkiem. Pytali również, czy Ministerstwo Finansów pracuje nad centralnym rejestrem faktur, który byłby dopełnieniem Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Zwrócono także uwagę, że w dyskusji o należnościach podatkowych nieco pomijane są narzędzia dostępne organom podatkowym do takiego trybu wyegzekwowania płatności, by wymagalna należność podatkowa została spłacona przez podatnika bez jego upadku, np. poprzez rozłożenie na raty. W tym zakresie nie ma jednak szczegółowych wytycznych w przepisach prawa, a przetrwanie przedsiębiorcy zależy od dyskrecjonalnego rozstrzygnięcia naczelnika urzędu skarbowego. – W tych przypadkach ważne jest, aby urzędnicy nie bali się podejmować decyzji które pozwolą na przetrwanie firmy, nawet jeśli spłata zobowiązania miałaby trwać kilka lat. Takie rozwiązanie jest w interesie zarówno przedsiębiorcy, jak i fiskusa – apelowali przedsiębiorcy. Zdaniem BCC, służby skarbowe powinny otrzymać wytyczne, pozwalające urzędnikom na szersze spojrzenie na tego typu aspekty niż tylko przez pryzmat doraźnych wskaźników finansowych. Potrzebne jest również przekazywanie partnerom z instytucji publicznych praktycznej wiedzy o prowadzeniu biznesu .

Przedstawiciele ministerstwa zapewnili, że odpowiedzią na potrzeby doszkalania kadr polskiej administracji skarbowej jest Krajowa Szkoła Skarbowości. BCC i Ministerstwo Finansów podejmą współpracę w zakresie wspólnych szkoleń, na które będą zapraszani praktycy biznesu. – Brak zrozumienia biznesu ze strony urzędnika powoduje że jego oczekiwania wobec przedsiębiorcy stają się często nierealne. Dlatego postulatem, od lat podnoszonym przez BCC, jest współpraca z przedstawicielami przedsiębiorców w zakresie szkolenia urzędników z praktycznych aspektów funkcjonowania biznesu. Liczymy, że teraz ona nastąpi – powiedział prezes BCC Marek Goliszewski.

– To spotkanie wpisuje się w ideę szukania dróg, które powodują przejście relacji kontrola skarbowa, kontrola celna, współpraca z MF i przedsiębiorców na wyższy poziom zrozumienia tak by nie było nieuzasadnionych restrykcyjnych sankcji z jednej strony, a z drugiej strony, żeby do państwa wpływały pożądane pieniądze. Należy doprowadzić do sytuacji jakie obserwujemy czasami w amerykańskich filmach, że kontroler siada wspólnie z przedsiębiorcą i negocjują jak wyjść z błędu, który popełnił przedsiębiorca tak, żeby sprawiedliwości stało się zadość, a z drugiej strony, żeby nie topić tego przedsiębiorstwa, bo o nie oparte są dochody państwa – podsumował dyskusję prezes BCC Marek Goliszewski.
--------
W naradzie wzięli udział: Marian Banaś, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, pełnomocnik Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz przedstawiciele resortu finansów: Paweł Cybulski, podsekretarz stanu, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej; Przemysław Krawczyk, dyrektor Departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych; Józef Aleszczyk, dyrektor Departamentu Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów; Jerzy Grygierzec, pełnomocnik szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

BCC reprezentowali: Marek Goliszewski, prezes BCC; przedstawiciele Rady Głównej, ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, kanclerze lóż regionalnych, przedsiębiorcy i eksperci, m.in.: dr Irena Ożóg – minister ds. polityki podatkowej w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC, Michał Borowski – ekspert BCC ds. prawa podatkowego, Maciej Grelowski – przewodniczący Rady Głównej BCC oraz główny ekonomista BCC – prof. Stanisław Gomułka.

O spotkaniu czytaj także na stronie KAS

Ocena:
1 2 3 4 5