Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Laureaci 28. edycji Medalu Europejskiego - ci, którzy podtrzymują ideę euroentuzjazmu

07.06.17

 

Laureaci 28. edycji Medalu Europejskiego, fot. R. Baranowski
Laureaci 28. edycji Medalu Europejskiego, fot. R. Baranowski
Rolf Nikel, Marek Goliszewski, gen. Leon Komornicki, fot. R. Baranowski
Rolf Nikel, Marek Goliszewski, gen. Leon Komornicki, fot. R. Baranowski
Marek Prawda, Marek Goliszewski, Grazyna Majcher-Magdziak, fot. R. Baranowski
Marek Prawda, Marek Goliszewski, Grazyna Majcher-Magdziak, fot. R. Baranowski
Mirosław Soborak, wiceprezydent Częstochowy, odbiera Honorowy Medal Europejski dla Miasta Częstochowy, fot. R. Baranowski
Mirosław Soborak, wiceprezydent Częstochowy, odbiera Honorowy Medal Europejski dla Miasta Częstochowy, fot. R. Baranowski

Finał 28. edycji konkursu Medal Europejski odbył się w Salach Redutowych Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Medalami nagrodzono 132 firmy. Medale Honorowe otrzymali Rolf Nikel, Marek Prawda oraz Miasto Częstochowa.

Gospodarzami uroczystości byli: Grażyna Majcher-Magdziak, przewodnicząca Komisji Weryfikacyjnej, Marek Goliszewski, prezes BCC, Maciej Grelowski, przewodniczący Rady Głównej BCC, gen. Leon Komornicki, członek Rady Organizatorów BCC.

Uroczystość prowadził Krzysztof Ostrowski, dyrektor Biura Interwencji BCC.

Organizatorami finału 28. edycji Medalu Europejskiego byli: Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli.

Uroczystość rozpoczęła się od wysłuchania hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie hymnu Unii Europejskiej. Następnie gospodarze uroczystości nagrodzili wyróżnione firmy.

Grażyna Majcher-Magdziak, przewodnicząca Komisji Weryfikacyjnej, podzieliła się swoimi refleksjami na temat Medalu Europejskiego. Uroczystość Medalu Europejskiego jest ważna nie tylko dla nagrodzonych, ale także dla BCC. Już z zasady, produkty i usługi firm, które wstępują do Klubu reprezentują wysoki poziom. Wnioski konkursowe, rozpatrywane indywidualnie, pokazują najlepszych. Medal Europejski sprawia nie tylko radość, ale przynosi także korzyści z wiedzy, która płynie z wniosków konkursowych. Wiadomo która branża się rozwija, które wyroby firmy chcą rozwijać, jakie segmenty są ważne.

Maciej Grelowski, przewodniczący Rady Głównej BCC, gratulował laureatom tego, że podjęli ryzyko weryfikacji i że weryfikacja okazała się pozytywna. Zamiarem organizatorów Medalu Europejskiego było wywołanie entuzjazmu proeuropejskiego. Teraz to próba zatrzymania euro sceptycyzmu. Dziś to na laureatach spoczywa obowiązek, by ideę euroentuzjazmu podtrzymywać.

- Zawołanie „Żywią i bronią” jest ponadczasowe i Wy jesteście tego przykładem, bo tworzycie armię obrony gospodarczej RP – mówił gen. Leon Komornicki, członek Rady Organizatorów BCC. W wojsku jest też część ofensywna i wy realizujecie ją działając w UE czy też w wymiarze globalnym - dodał. Jako żołnierz, generał pragnę Wam za to podziękować.

Honorowy Medal Europejski otrzymał Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie Rolf Nikel, za propagowanie w naszym kraju idei europejskich oraz działania służące zbliżeniu Polski i Niemiec.

Rolf Nikel, skończył studia politologiczne, ekonomiczne i prawa międzynarodowego we Frankfurcie, Durham i w Paryżu. W niemieckiej dyplomacji pracuje od lat 80., w latach 2002-2005 był kierownikiem Wydziału Politycznego Ambasady Niemiec w Waszyngtonie, a od kwietnia 2014 r. jest Ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie.

Rolf Nikel dziękował za zaszczyt otrzymania Honorowego Medalu Europejskiego, szczególne podziękowania skierował do prezesa BCC Marka Goliszewskiego. Przyznał, że dzisiejszą nagrodę postrzega jako zachętę na przyszłość. Dodał, że Unia Europejska stoi przed wyzwaniami, nie tylko wewnętrznymi, ale i zewnętrznymi i że wspólnie musimy stawić im czoła. Polska i Niemcy mają szczególne w tym miejsce. Oba kraje spełniają wszystkie warunki, by być w czołówce Europy. Polska należy do rdzenia Europy. Świat nie poczeka na nas – zaznaczył. – Działajmy wspólnie.

Kolejnym laureatem Honorowego Medalu Europejskiego został Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, za zasługi dla polskich przedsiębiorców i gospodarki naszego kraju podczas pełnienia obowiązków stałego przedstawiciela Polski przy Unii Europejskiej, jak i obecnie.

Marek Prawda, w latach 80. działał w Solidarności. Od początku lat 90. polski dyplomata, m.in. ambasador RP w Szwecji i w Niemczech oraz stały przedstawiciel Polski przy Unii Europejskiej. 1 kwietnia 2016 r. objął stanowisko dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Marek Prawda cieszył się, że przyjmuje nagrodę w towarzystwie niemieckiego kolegi. Jego zdaniem, stosunki polsko-niemieckie są odporne na pogodę i niepogodę. Dziękował także za deklarację wiary w przyszłość integracji europejskiej i dobre miejsce Polski w tym projekcie. Przed UE stoi wiele wyzwań. Przewodniczący Komisji Europejskiej zaprosił do rozmów o przyszłości Unii. Z całą pewnością jest coraz więcej ludzi, dla których ważne jest co będzie z UE. Z jednej strony mamy wzrost nastrojów eurosceptycznych , ale z drugiej – mamy zastrzyk optymizmu. Ludzie mają też poczucie, że warto bronić UE, że jej dorobek jest ważny. Unia ma świadomość, że trzeba szukać odpowiedzi na nowe źródła niezadowolenia.

Debata o przyszłości UE ma również polską wersję. Dzisiaj ludzie coraz częściej pytają czy sytuacja, że mogliśmy szybciej się rozwijać przetrwa, gdy pojawia się coraz więcej elementów konkurencji.

Chciałbym zaprosić Państwa do debaty o przyszłości UE - mówił do zebranych Marek Prawda. Powinniśmy odnowić świadomość tego, co nas łączy. Żywienie się czarnym wizerunkiem UE jest działaniem w odwrotnym kierunku i tego lepiej się wystrzegać. Unia nie może być projektem dla starszych, którzy mają pamięć, ale też dla młodych, którzy choć nie mają pamięci, mogą użyć wyobraźni.

Laureatem Honorowego Medalu Europejskiego zostało również Miasto Częstochowa. To wyraz uznania i podziękowania miastu, które jest dla całego kraju wzorem współpracy władz z przedsiębiorcami, a także propaguje idee europejskie i wzmacnia gospodarkę regionu.

Medal odebrał Mirosław Soborak, wiceprezydent Częstochowy. Powiedział, że odebranie nagrody w takim towarzystwie to wielki zaszczyt. Podziękował również Katarzynie Woszczynie, kanclerz Loży Częstochowskiej BCC, iż pamiętała, że miasto i biznes mówią tym samym językiem. Przedstawił też Piotra Grzybowskiego, szefa Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju w Urzędzie Miasta, dzięki któremu - jak stwierdził - płyną do Częstochowy fundusze unijne. Na zakończenie strawestował powiedzenie Brytyjczyków "God Save the Queen" – i powiedział: God save the EU.

Marek Goliszewski gratulował laureatom. Przyznał, że otrzymali wyróżnienie w szczególnym momencie. Europa jest dzisiaj na rozdrożu, stara się szukać nowych ścieżek w tym skomplikowanym świecie. Państwa strefy euro też szukają najlepszych rozwiązań, by być partnerem dla całego świata. Polska również stara się dyskutować o UE i NATO. W Europie tych dyskusji jest jednak więcej. Mam nadzieję - zaznaczył Marek Goliszewski - że ta debata w Polsce będzie się rozwijać.

Medal Europejski i dzisiejsza uroczystość jest nie tylko potwierdzeniem zaradności laureatów, ich pracy, odwagi, determinacji i jakości produktów, ale to także namacalny dowód, że tworzą Unię, że jest potrzebna. Unia przechodzi perturbacje, ale pokonamy je wspólnie z innymi Europejczykami.

Tymczasem w Polsce zmniejsza się poparcie dla UE, pojawiają się głosy czy warto do niej należeć, że nie ma co wchodzić do strefy euro. Wyniki Waszej działalności – zwrócił się do laureatów prezes BCC – to dowód, że tak się nie stanie. Musimy przeciwstawić się populizmowi, przeciwstawić mu Waszą pracę. Miejmy nadzieję, że rozpocznie się partnerska debata jak poprawić Unię, a nie jak z niej wychodzić.

Musimy być w strefie euro, to nasz patriotyczny obowiązek. Bo musimy być w Unii pierwszej prędkości. Miejmy też nadzieję, że nie będziemy musieli walczyć o Unię i strefę euro jak się walczy o niepodległość.

Business Centre Club od 17 lat organizuje ogólnopolskie przedsięwzięcie pod nazwą Medal Europejski. Celem tego przedsięwzięcia jest: wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski, pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, pobudzenie zainteresowania wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców, zainteresowanie konsumentów i przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej laureatami Medalu Europejskiego.

Medalem wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim. Nominowane usługi lub wyroby muszą spełniać wymagane prawem normy oraz posiadać odpowiednie licencje i patenty. Istotna przy ocenie jest także dynamika firmy oraz zdobyte nagrody i posiadane certyfikaty.

Ocena:
1 2 3 4 5