Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Finał XV edycji konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

28.06.17

 

Laureaci konkursu USPP, wręczający dyplomy, goście uroczystości, fot. M. Szymanek
Laureaci konkursu USPP, wręczający dyplomy, goście uroczystości, fot. M. Szymanek
Laureaci konkursu USPP z Lubelszczyzny, wręczający dyplomy, goście uroczystości, fot. M. Szymanek
Laureaci konkursu USPP z Lubelszczyzny, wręczający dyplomy, goście uroczystości, fot. M. Szymanek
Tomasz Strąk, dyrektor Departamentu Poboru Podatków odczytał list Mariana Banasia - Sekretarza Stanu, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, fot. M. Szymanek
Tomasz Strąk, dyrektor Departamentu Poboru Podatków odczytał list Mariana Banasia - Sekretarza Stanu, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, fot. M. Szymanek
Bożena Rusinowska - naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu składa podziękowania w imieniu nagrodzonych urzędów skarbowych, fot. M. Szymanek
Bożena Rusinowska - naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu składa podziękowania w imieniu nagrodzonych urzędów skarbowych, fot. M. Szymanek

W tym roku już po raz 15. rozstrzygnięto konkurs Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy, organizowany przez Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów. Tytuł Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy otrzymało 70 urzędów wskazanych przez przedsiębiorców.

W uroczystości udział wzięli: Tomasz Strąk – dyrektor Departamentu Poboru Podatków w W uroczystości udział wzięli: Tomasz Strąk – dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów, Hanna Mazurkiewicz - dyrektor Biura Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Józef Aleszczyk - dyrektor Departamentu Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów, Marek Goliszewski – prezes BCC oraz naczelnicy wyróżnionych urzędów skarbowych, kanclerze Lóż Regionalnych BCC i przedsiębiorcy.

Inicjatywa zorganizowania konkursu powstała 15 lat temu. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 28 lutego 2002 r. pomiędzy Ministerstwem Finansów oraz Business Centre Club.

Celem konkursu, tak jak w poprzednich edycjach, jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem.

Uroczystość otworzył koordynator projektu Krzysztof Ostrowski, dyrektor Biura Interwencji BCC. Następnie głos zabrał prezes BCC. Marek Goliszewski przypomniał, że podstawą pomysłu na konkurs były wspólne interesy BCC i MF, czyli żeby państwo miało jak najwięcej pieniędzy na funkcjonowanie, żeby Sejm stanowił proste, przejrzyste i jednoznaczne prawo; żeby zlikwidować lub ograniczyć szarą strefę, która przynosi braki w podatkach, uszczupla Skarb Państwa. Powiedział też, że warto być życzliwym dla ludzi, bo ta życzliwość spotęgowana może wrócić do nadawcy. I życzliwości i spotęgowanej energii życzył laureatom konkursu.

Dyrektor Departamentu Poboru Podatków Tomasz Strąk odczytał list Mariana Banasia - Sekretarza Stanu, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Minister Marian Banaś pisze w liście: Dzisiejsza uroczystość stanowi okazję do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami oraz planowanymi działaniami. W przeszłości spotykaliśmy się z opiniami, że działania urzędów skarbowych stanowią jeden z hamulców rozwoju przedsiębiorczości w naszym kraju. Jestem przekonany, że dzięki zmianom, jakie wprowadzamy w administracji skarbowej, już niebawem uda nam się przekonać wszystkich, że przedsiębiorcę i urząd skarbowy mogą łączyć partnerskie relacje. Wzajemny szacunek, zrozumienie społecznych ról oraz poczucie działania w interesie państwa polskiego – czyli nas wszystkich – pozwoli wyeliminować występujące po obu stronach niedoskonałości. (list w załączeniu)

Tomasz Strąk dodał od siebie, że działania laureatów konkursu są niezwykle ważne. Zwiększyliśmy wpływy podatkowe, staliśmy się przyjaźni przedsiębiorcom, przeżyliśmy reformę – mówił. I podkreślił: To nie my, ale Państwo kreujecie wizerunek administracji.

Dyplomy laureatom wręczali Marek Goliszewski, kanclerze Lóż Regionalnych BCC oraz Hanna Mazurkiewicz - dyrektor Biura Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a także Józef Aleszczyk - dyrektor Departamentu Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów.

O konkursie oczami przedsiębiorców mówił Krzysztof T. Borkowski, kanclerz Loży Łódzkiej BCC. Przyznał, że początki konkursu i to, jak wygląda teraz to niebo a ziemia. Na początku i przedsiębiorcy i urzędy były zszokowane pomysłem. Urzędy podchodziły z niechęcią do inicjatywy, przedsiębiorcy ze zdziwieniem, bo kto widział przyjazny urząd. Niewielu też wypełniało ankiety konkursowe, a wśród tych wiele było nieprzychylnych skarbówkom. Z czasem zaczęło się to zmieniać. Urzędy zaczęły zachęcać do zgłaszania uwag, a uwagi przedsiębiorców zaczęły być bardziej przychylne, konkurs zaczął ewoluować. Naczelnicy zaczęli eksponować dyplomy, przedsiębiorcy chętniej wypełniali ankiety. Kanclerz przyznał, że wzajemne relacje wciąż się poprawiają.

Podziękowanie za wyróżnienia w imieniu nagrodzonych urzędów złożyła Bożena Rusinowska - naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu. Szczególnie dziękowała przedsiębiorcom, którzy oceniali prace US. Przyznała, że cieszy, że starania urzędów o lepszą obsługę są zauważane, a nagrody motywują do jeszcze efektywniejszych starań. Działając w swoich strukturach urzędy starają się, by administracja była skuteczna i rzetelna.

Podobnie jak w latach ubiegłych urzędy skarbowe oceniane były na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie konkursowej. Ocenie przedsiębiorców podlegały jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji z urzędem oraz kompetencje pracowników. Przedsiębiorcy wskazywali również na rzeczy, które powinny być zmienione, sugerowali m.in.: wydłużenie czasu pracy urzędów; zwiększenie liczby miejsc parkingowych; zapewnienie dyskrecji podatnikowi podczas omawiania jego indywidualnych spraw; zwieszenie ilości spraw, które można załatwić przez Internet; organizowanie większej ilości szkoleń dla przedsiębiorców w zakresie przepisów podatkowych i prowadzenia działalności gospodarczej; wyznaczenie osób do bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcą w sprawach pilnych; podawanie więcej informacji zawartych w wezwaniach do urzędu; umożliwienie podejmowania autonomicznych decyzji pracownikom niższych szczebli; skrócenie okres oczekiwania na interpretację przepisów; umożliwienie obsługiwania biur rachunkowych poza kolejnością.

Ankiety oceniające urzędy były przesyłane do kanclerzy Lóż Regionalnych BCC, którzy koordynowali konkurs na szczeblu regionalnym. Najwięcej urzędów zostało nagrodzonych w województwie mazowieckim - 13, śląskim - 7, zachodniopomorskim oraz lubelskim – po 6.

Wyróżnione urzędy skarbowe otrzymują tytuł Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy 2017. Prawo używania tytułu przysługuje przez rok, tj. do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu.

Kanclerze lóż regionalnych o konkursie Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy:

Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy 2017 - Andrzej Lepich, kanclerz Loży Opolskiej

Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy 2017 - Katarzyna Woszczyn, kanclerz Loży Częstochowskiej

Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy 2017 - Maciej Dobrzyniecki, kanclerz Loży Gdańskiej

Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy 2017 - Marek Piwowarczyk, kanclerz Loży Małopolskiej

Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy 2017 - Marek Woron, kanclerz Loży Dolnośląskiej

Ocena:
1 2 3 4 5