Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Wniosek o weto Prezydenta RP

04.08.17

 

Prezes BCC Marek Goliszewski zwrócił się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z wnioskiem o niepodpisywanie ustawy z 20 lipca 2017 o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w celu oceny jej zgodności z Konstytucją.

Nowelizacja zasadniczo odbiega od rządowego projektu z 5 czerwca 2017. Podważa istotę spółdzielni mieszkaniowych. Ingeruje w samorządność spółdzielni mieszkaniowych. Zawęża dotychczasowy zakres gospodarczej działalności spółdzielni, pozbawia je funduszy. Budzi wątpliwości natury legislacyjnej, zwłaszcza konstytucyjności przejętych rozwiązań. Zmiany w zakresie członkostwa
w spółdzielni są niespójne i nie wypełniają zaleceń określonych przez Trybunał Konstytucyjny. Przyjęta przez Parlament ustawa ingeruje w zakres funkcjonowania prywatnego przedsięwzięcia, sprzeciwia się zasadzie demokracji wewnątrzspółdzielczej. Eliminuje spółdzielczość z rządowego programu Mieszkanie Plus. Pozbawia spółdzielnie bazy finansowej dla zaciągania kredytów bankowych. Jest nieczytelna i nieprzejrzysta i skomplikuje spójność orzecznictwa sądowego.

Ponieważ ustawa dotyczy 5 tys. spółdzielni mieszkaniowych oraz kształtuje prawa majątkowe
i organizacyjne ponad 3,5 mln rodzin, stawiając pod znakiem zapytania efektywność zaspakajania podstawowych potrzeb ludzi, jakimi są prawo do mieszkania w godnych warunkach oraz dostarczania stosunkowo tanich mieszkań członkom spółdzielni, celowe wydaje się ponowne przyjrzenie się tej ustawie, w oparciu o szersze konsultacje społeczne, zwłaszcza spółdzielców. Zmiany w ustawie
o spółdzielczości są konieczne, ale muszą być racjonalne. Stąd wniosek do Prezydenta RP.

Ocena:
1 2 3 4 5