Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Pracodawcy o działaniach Państwowej Inspekcji Pracy - badanie ankietowe BCC

Business Centre Club, we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, przeprowadził w sierpniu badanie ankietowe wśród członków BCC, aby poznać lepiej oczekiwania i relacje pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a przedsiębiorcami. Wynika z nich, że ośmiu na dziesięciu przedsiębiorców jest usatysfakcjonowanych wynikami kontroli.

Przedstawiciele biznesu zwracają jednak uwagę na przypadki przedłużających się kontroli, trwających dłużej niż przewiduje ustawa, przed czym pracodawca realnie nie może się bronić, a także kontrole przypadające na okresy wzmożonej pracy, np. w trakcie naliczania wynagrodzeń dla pracowników. Oczekują fachowych porad od inspektorów, większej ich otwartości na specyfikę branż, m.in. uwzględnianie tempa pracy czy pragmatyki organizacji pracy oraz stałego nacisku ze strony PIP na ustawodawcę pod kątem dostosowania przepisów do zmieniającego się świata.

Niemalże dziewięciu na dziesięciu pracodawców uważa obecne uprawnienia PIP za wystarczające do wypełniania nałożonych na nią zadań. W obszarze działalności prewencyjnej inspekcji pracy, przedsiębiorcy najwyżej oceniają inicjatywę „pierwsza kontrola bez sankcji” – w sumie prawie dwie trzecie przedsiębiorców ocenia ją na 5 lub 4 w pięciopunktowej skali.
Pracodawcy podkreślają, że każda kontrola jest pouczająca i może wnieść dużo dobrego dla organizacji i ludzi, jeżeli stwarza możliwość naprawienia niedociągnięć, a to jest możliwe gdy celem kontroli nie jest wyłącznie karanie, lecz prewencja i poprawa środowiska pracy.

Szczegółowe wyniki badania ankietowego – w załączeniu

Ocena:
1 2 3 4 5