Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Pokrewieństwo poglądów

15.11.17

 

Spotkanie Loży Kanclerskiej, fot. Magdalena Szymanek
Spotkanie Loży Kanclerskiej, fot. Magdalena Szymanek
Spotkanie Loży Kanclerskiej, fot. Magdalena Szymanek
Spotkanie Loży Kanclerskiej, fot. Magdalena Szymanek
Spotkanie Loży Kanclerskiej, fot. Magdalena Szymanek
Spotkanie Loży Kanclerskiej, fot. Magdalena Szymanek
Spotkanie Loży Kanclerskiej, fot. Magdalena Szymanek
Spotkanie Loży Kanclerskiej, fot. Magdalena Szymanek

Spotkanie Loży Kanclerskiej rozpoczęło się od prezentacji nowej prezes Studenckiego Forum BCC Beaty Dzidzińskiej, która przedstawiła te pola działalności SF BCC, na których chce się koncentrować przez najbliższy rok. Następnie głos zabrał kanclerz Loży Opolskiej Andrzej Lepich, który w ciekawy sposób mówił o sposobach pracy i aktywności Loży.

Spotkanie Rady Dialogu Społecznego u Prezydenta omówił przewodniczący Prezydium RDS Zbigniew Żurek. Przewodnictwo w Radzie objęła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Na posiedzeniu mówiono o nowelizacji ustawy o RDS (m.in. finansowaniu WRDS),  jednak część roboczą zdominowały tematy polityczne, dotyczące np. sytuacji w służbie zdrowia.

O spotkaniu w Sejmie RP, na zaproszenie przewodniczącego Komisji Gospodarki Jerzego Meysztowicza, mówił Marek Goliszewski. Poruszonych zostało wiele ważnych dla przedsiębiorców tematów, wyraźnie dało się zauważyć pokrewieństwo poglądów na gospodarkę BCC i .Nowoczesnej.

Sytuację makroekonomiczną przedstawił główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka. Na wzrost PKB (3,5%) wpływa obecnie wzrost konsumpcji i eksportu netto, sprzyja nam także ożywienie gospodarki w Unii Europejskiej, szczególnie w Niemczech. Jednocześnie mamy ciągle wysoki deficyt, bliski poziomowi dopuszczalnemu. W prognozach na przyszłość prof. Gomułka wskazywał na spadek zatrudnienia (z powodu obniżenia wieku emerytalnego). Narastać też będzie presja płacowa i inflacyjna. Konieczny jest też wzrost inwestycji, inaczej tempo wzrostu spadnie do poziomu 2,5%, i wpadniemy w pułapkę średniego dochodu.

Na zakończenie prezes Goliszewski odniósł się do przyjętej przez Sejm Konstytucji Biznesu, zaznaczając, że to ważna deklaracja dla przedsiębiorców.

Ocena:
1 2 3 4 5