Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

"Bariery zatrudnienia oraz problemy z pozyskiwaniem pracowników" - konferencja BCC

27.11.17

 

dr Barbara Sypniewska – ekspertka BCC ds. zarządzania kapitałem ludzkim, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Zbigniew Żurek – wiceprezes BCC, minister pracy w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC, członek Rady Dialogu Społecznego oraz Andrzej Radzikowski – wiceprzewodniczący OPZZ, fot. M. Szymanek
dr Barbara Sypniewska – ekspertka BCC ds. zarządzania kapitałem ludzkim, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Zbigniew Żurek – wiceprezes BCC, minister pracy w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC, członek Rady Dialogu Społecznego oraz Andrzej Radzikowski – wiceprzewodniczący OPZZ, fot. M. Szymanek
Konferencja: "Bariery zatrudnienia dziś i w przeszłości", fot. M. Szymanek
Konferencja: "Bariery zatrudnienia dziś i w przeszłości", fot. M. Szymanek
Zbigniew Żurek – wiceprezes BCC, minister pracy w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC, członek Rady Dialogu Społecznego oraz Andrzej Radzikowski – wiceprzewodniczący OPZZ, fot. M. Szymanek
Zbigniew Żurek – wiceprezes BCC, minister pracy w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC, członek Rady Dialogu Społecznego oraz Andrzej Radzikowski – wiceprzewodniczący OPZZ, fot. M. Szymanek

W siedzibie BCC, Pałacu Lubomirskich w Warszawie, odbyła się konferencja: "Bariery zatrudnienia dziś i w przeszłości". Wzięli w niej udział: Zbigniew Żurek – wiceprezes BCC, minister pracy w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC, członek Rady Dialogu Społecznego, dr Barbara Sypniewska – ekspertka BCC ds. zarządzania kapitałem ludzkim, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania oraz Andrzej Radzikowski – wiceprzewodniczący OPZZ.

Zbigniew Żurek przedstawił wyniki raportu z badania ankietowego "Problemy z pozyskaniem pracowników z punktu widzenia przedsiębiorcy", które zostało przeprowadzone wspólnie z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Warszawie w bieżącym roku. Wynika z niego m.in., że brakuje kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach i wykształceniu; aż 90% respondentów zaznaczyło, że miało i ma problemy z pracownikami. Połowa respondentów otrzymała pomoc z urzędów pracy, jednak ponad 60% sygnalizowało,że kandydaci do pracy nie chcieli pracować. Dwie trzecie badanych wskazywało na bariery prawne, m.in. przeregulowane prawo, zbyt wiele przepisów, które są nawet czasami sprzeczne. Jedna trzecia respondentów uzupełnia luki w rynku zatrudniając obcokrajowców: Ukraińców - 85%, Białorusinów - 19%, przedstawicieli innych krajów Europy Wschodniej - 3% oraz ściąga pracowników z Indii czy Nepalu. 

Dr Barbara Sypniewska omówiła zestawienie wyników analogicznego sondażu z 2008 r. i bieżącego z 2017 r. Jak sygnalizował wcześniej Zbigniew Żurek bariery, które występowały wówczas i obecnie są bardzo podobne, różni się tylko sytuacja na rynku pracy. W 2008 r. i w 2017 r. m.in. brakowało pracowników z odpowiednim przygotowaniem; pracodawcy korzystali z pomocy UP, ale baza kandydatów była i jest mała; wówczas i obecnie pracodawcy wskazywali na zbyt wysokie koszty pracy

Andrzej Radzikowski mówił o problemie z pozyskiwaniem pracowników z punktu widzenia związków zawodowych. 

Na zakończenie dyskutowano o różnych szczegółach, które pojawiły się podczas prezentacji. Dopytywano o badanie BCC i WSFiZ w Warszawie; wskazywano  na przyczyny, które powodują, że pracownicy nie są przygotowani tak, jak powinni do tego, by pojawić się na rynku pracy i dobrze sobie radzić.

Raport z badania ankietowego "Problemy z pozyskaniem pracowników z punktu widzenia przedsiębiorcy"

Ocena:
1 2 3 4 5