Sonda

Czy nagrody przyznawane firmom przekładają się na wzrost sprzedaży ich produktów?

Brak wydań

Zdrowsi pracownicy, bogatsza firma

03.07.14

 

Coraz więcej pracodawców w Polsce inwestuje w pozapłacowe świadczenia prozdrowotne mając na uwadze kondycję i samopoczucie pracowników przekładające się na lepszą wydajność firmy.

Często lekceważą jednak kwestię palenia papierosów nie analizując wynikającego z tego bilansu zysku i strat.  Przerwy na papierosa zajmują pracownikowi średnio 40 minut z ośmiogodzinnego dnia pracy. W skali roku oznacza to blisko 20 dni pracy „puszczonych z dymem”. Straty finansowe wynikające z zatrudnienia jednego palacza mogą zatem sięgać nawet do kilku tysięcy złotych rocznie. Koszty wynikają z absencji, ale także ze spadku wydajności pracy. Nałogowi palacze mają problemy z koncentracją, wykazują wyższy poziom stresu, są mniej zdyscyplinowani.Ponadto, obecność osób palących na terenie przedsiębiorstwa może przyczyniać się również do konfliktów między palącymi i niepalącymi.

Zdrowie pracowników to najważniejszy kapitał firmy, dlatego opłaca się w nie inwestować. Jak pokazują badania przeprowadzone przez Wiedeński Uniwersytet Medyczny skuteczna pomoc może nadejść właśnie ze strony pracodawcy. Grupowe terapie antynikotynowe metodą behawioralno-poznawczą organizowane w firmach to najbardziej efektywny sposób w walce z uzależnieniem od nikotyny mający skuteczność na poziomie 60% w rok po terapii.

Angażowanie się pracodawcy w działania, które pomagają pracownikom w uwolnieniu się od nałogu nikotynowego wpisuje się w założenia polityki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma, która stwarza bezpieczne i zdrowe miejsce pracy zyskuje zarówno w oczach pracowników, kontrahentów, klientów i gości, a tym samym zarabia więcej. Zdrowsi pracownicy lepiej służą przedsiębiorstwu, swojej rodzinie oraz społeczeństwu.

Dziękujemy za ocenę:
1 2 3 4 5