Branżowi Liderzy Zmian

Związek Pracodawców Business Centre Club realizuje w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 sierpnia 2013 r. projekt "Branżowi Liderzy Zmian".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Partnerem ZP BCC w projekcie jest BAA Sp. z o.o.

Projekt obejmuje przeprowadzenie ponadregionalnej kampanii informacyjno - promocyjnej z elementem badawczym w obszarze zarządzania zmianą gospodarczą w obrębie pięciu wybranych branż: budowlanej, chemicznej, spożywczej, meblarskiej i transportowej.

Jego celem jest wzmocnienie potencjału adaptacyjnego firm z pięciu wymienionych branż poprzez identyfikację i promocję mechanizmów adaptacyjności, uwzględniających uwarunkowania rozwoju branży i specyfikę otoczenia.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej: www.bcc.org.pl/blz

 

Nazwa projektu:
„Branżowi Liderzy Zmian”

Źródło dofinansowania:
POKL, poddziałanie 2.1.2

Okres realizacji:
01 kwietnia 2011 - 31 sierpnia 2013

Kierownik projektu: Magdalena Hołownicka

Platforma dialogu społecznego Business Centre Club