Sonda

Czy nagrody przyznawane firmom przekładają się na wzrost sprzedaży ich produktów?

Brak wydań
Wyświetl na stronie:
26.05.17

Przedstawiciele polskich firm z branży fotonicznej, skupionych w konsorcjum Polska Platforma Technologiczna Fotoniki, zdecydowali o przekształceniu konsorcjum w Związek Pracodawców „Polska Platforma Technologiczna Fotoniki”. Dzięki nowej formule prawnej branża będzie mogła skuteczniej pracować m.in. nad koordynacją prac badawczo –rozwojowych czy popularyzacją technologii w Polsce.

26.05.17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group może zdecydować o rozpoczęciu skupu akcji własnych. Projekt uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych znalazł się w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 21 czerwca 2017 r. Spółka może przeznaczyć na ten cel do 390 mln zł.

18.05.17

Należałoby ponownie poważnie przeanalizować i rozważyć sens zachodniej cywilizacji przemysłowej, bo zaczynamy wyglądać trochę jak Eskimosi, którzy otrzymali ciepłe mieszkania i muszą pracować, by kupić sobie lodówki.

11.05.17

W I kwartale 2017 r. przychody Pfleiderer Group wzrosły o 2,5% wobec tego samego okresu zeszłego roku, do poziomu 252 mln euro. Udział wysokomarżowych produktów z wartością dodaną w całości sprzedaży wyniósł w tym okresie 67%. Grupa odnotowała istotny wzrost wolumenów sprzedaży we wszystkich segmentach, co pozwoliło na wygenerowanie dodatkowego przychodu w wysokości 16,3 mln euro.

26.04.17

Pfleiderer Group przedstawił wyniki roczne za 2016 r. Był to okres sukcesów Grupy. Marża EBITDA osiągnęła rekordowy poziom od 20 lat i wyniosła 15,5%. Bardzo dobry zestaw wyników finansowych został wypracowany dzięki synergiom wynikającym z połączenia segmentów biznesowych Grupy, optymalizacji oferty produktowej oraz efektywnego wykorzystania mocy produkcyjnych i silnego popytu na produkty.

25.04.17

Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprasza polskie przedsiębiorstwa, organizacje samorządu gospodarczego oraz przedstawicieli świata nauki do udziału w komponencie gospodarczym wizyty Ministra Spraw Zagranicznych w Japonii, planowanej w dniach 18-20 maja 2017 r.

10.04.17

Na przełomie marca i kwietnia ceny obligacji skarbowych na krajowym rynku wyraźnie wzrosły na całej długości krzywej dochodowości, w efekcie do najniższych od grudnia ubiegłego roku poziomów spadły rentowności krajowych papierów skarbowych. Początkowo do spadku rentowności przyczyniło się obniżenie rentowności papierów skarbowych na rynkach bazowych (w USA i w Niemczech) za sprawą ograniczenia nadziei rynkowych na silny impuls fiskalny w USA, po tym jak administracji prezydenta Donalda Trumpa i Republikanom nie udało się przeforsować w Kongresie USA korekty Obamacare. Kolejnym impulsem do spadku rentowności, już o charakterze krajowym, był niższy od oczekiwań rynkowych wynik marcowej inflacji w Polsce. Według wstępnych danych GUS wskaźnik inflacji w marcu wyniósł 2,0% r/r wobec lutowego odczytu na poziomie 2,2% r/r. Tym samym wskaźnik CPI oddalił się od celu inflacyjnego NBP na poziomie 2,5%.

15.03.17

Rada Nadzorcza Pfleiderer Group SA 2 marca br. powołała Thomasa Schäbingera na stanowisko prezesa Zarządu i dyrektora generalnego (CEO) spółki. Thomas Schäbinger zastępuje na tym stanowisku Michaela Wolffa, dotychczasowego prezesa Zarządu i dyrektora generalnego, który podjął decyzję o nieprzedłużaniu zawartego z Grupą kontraktu wygasającego w grudniu 2017 r. i który w związku z tym odejdzie z Grupy. Zmiany wejdą w życie 1 lipca 2017 r.

09.02.17

- My nigdy nie broniliśmy przestarzałych gałęzi przemysłu ze względów patriotycznych, narodowych - powiedział dwukrotny prezydent Szwajcarii, przytoczony przez Wolfganga Koydl’a, autora książki „Możesz być bogaty, czyli jak Szwajcarzy osiągnęli sukces”. Książkę tę powinni obowiązkowo przeczytać nie tylko rządzący, ale także wszyscy politycy oraz wybierający posłów i samorządowców (czyli suweren). Wszyscy, którzy chcą myśleć o przyszłości, a nie o dacie najbliższych wyborów. Niestety, wymowa książki Koydl’a nie napawa optymizmem: nasza droga do szwajcarskiego bogactwa będzie bardzo długa, a my jeszcze jej nie rozpoczęliśmy.

10.01.17

Gdyby trzeba było jednym słowem scharakteryzować rok 2017, to część opinii publicznej powiedziałaby „nadzieja”, sporo ludzi użyłoby z pewnością słowa „strach”. Ja zaś skłaniałbym się ku określeniu „niewiadoma”.

1
2 3 4 5 6 7 8 9