Sonda

Czy nagrody przyznawane firmom przekładają się na wzrost sprzedaży ich produktów?

Brak wydań
Wyświetl na stronie:
17.07.17

1 lipca br. SPAR Polska SA (spółka z Grupy BAĆ-POL - członka BCC) zmieniła siedzibę i przeniosła się z ul. Twardowskiego na ul. Trembeckiego w Rzeszowie.

08.06.17

Crido Taxand, członek BCC, zostało 9-krotnym liderem w pierwszym w tej perspektywie finansowej UE (2014-2020) rankingu doradców przy pozyskiwaniu dotacji, opracowanym przez magazyn "Fundusze Europejskie".

26.05.17

Przedstawiciele polskich firm z branży fotonicznej, skupionych w konsorcjum Polska Platforma Technologiczna Fotoniki, zdecydowali o przekształceniu konsorcjum w Związek Pracodawców „Polska Platforma Technologiczna Fotoniki”. Dzięki nowej formule prawnej branża będzie mogła skuteczniej pracować m.in. nad koordynacją prac badawczo –rozwojowych czy popularyzacją technologii w Polsce.

26.05.17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group może zdecydować o rozpoczęciu skupu akcji własnych. Projekt uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych znalazł się w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 21 czerwca 2017 r. Spółka może przeznaczyć na ten cel do 390 mln zł.

18.05.17

Należałoby ponownie poważnie przeanalizować i rozważyć sens zachodniej cywilizacji przemysłowej, bo zaczynamy wyglądać trochę jak Eskimosi, którzy otrzymali ciepłe mieszkania i muszą pracować, by kupić sobie lodówki.

11.05.17

W I kwartale 2017 r. przychody Pfleiderer Group wzrosły o 2,5% wobec tego samego okresu zeszłego roku, do poziomu 252 mln euro. Udział wysokomarżowych produktów z wartością dodaną w całości sprzedaży wyniósł w tym okresie 67%. Grupa odnotowała istotny wzrost wolumenów sprzedaży we wszystkich segmentach, co pozwoliło na wygenerowanie dodatkowego przychodu w wysokości 16,3 mln euro.

26.04.17

Pfleiderer Group przedstawił wyniki roczne za 2016 r. Był to okres sukcesów Grupy. Marża EBITDA osiągnęła rekordowy poziom od 20 lat i wyniosła 15,5%. Bardzo dobry zestaw wyników finansowych został wypracowany dzięki synergiom wynikającym z połączenia segmentów biznesowych Grupy, optymalizacji oferty produktowej oraz efektywnego wykorzystania mocy produkcyjnych i silnego popytu na produkty.

25.04.17

Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprasza polskie przedsiębiorstwa, organizacje samorządu gospodarczego oraz przedstawicieli świata nauki do udziału w komponencie gospodarczym wizyty Ministra Spraw Zagranicznych w Japonii, planowanej w dniach 18-20 maja 2017 r.

10.04.17

Na przełomie marca i kwietnia ceny obligacji skarbowych na krajowym rynku wyraźnie wzrosły na całej długości krzywej dochodowości, w efekcie do najniższych od grudnia ubiegłego roku poziomów spadły rentowności krajowych papierów skarbowych. Początkowo do spadku rentowności przyczyniło się obniżenie rentowności papierów skarbowych na rynkach bazowych (w USA i w Niemczech) za sprawą ograniczenia nadziei rynkowych na silny impuls fiskalny w USA, po tym jak administracji prezydenta Donalda Trumpa i Republikanom nie udało się przeforsować w Kongresie USA korekty Obamacare. Kolejnym impulsem do spadku rentowności, już o charakterze krajowym, był niższy od oczekiwań rynkowych wynik marcowej inflacji w Polsce. Według wstępnych danych GUS wskaźnik inflacji w marcu wyniósł 2,0% r/r wobec lutowego odczytu na poziomie 2,2% r/r. Tym samym wskaźnik CPI oddalił się od celu inflacyjnego NBP na poziomie 2,5%.

15.03.17

Rada Nadzorcza Pfleiderer Group SA 2 marca br. powołała Thomasa Schäbingera na stanowisko prezesa Zarządu i dyrektora generalnego (CEO) spółki. Thomas Schäbinger zastępuje na tym stanowisku Michaela Wolffa, dotychczasowego prezesa Zarządu i dyrektora generalnego, który podjął decyzję o nieprzedłużaniu zawartego z Grupą kontraktu wygasającego w grudniu 2017 r. i który w związku z tym odejdzie z Grupy. Zmiany wejdą w życie 1 lipca 2017 r.

1
2 3 4 5 6 7 8 9