Sonda

Czy nagrody przyznawane firmom przekładają się na wzrost sprzedaży ich produktów?

Brak wydań
Wyświetl na stronie:
15.03.17

Rada Nadzorcza Pfleiderer Group SA 2 marca br. powołała Thomasa Schäbingera na stanowisko prezesa Zarządu i dyrektora generalnego (CEO) spółki. Thomas Schäbinger zastępuje na tym stanowisku Michaela Wolffa, dotychczasowego prezesa Zarządu i dyrektora generalnego, który podjął decyzję o nieprzedłużaniu zawartego z Grupą kontraktu wygasającego w grudniu 2017 r. i który w związku z tym odejdzie z Grupy. Zmiany wejdą w życie 1 lipca 2017 r.

09.02.17

- My nigdy nie broniliśmy przestarzałych gałęzi przemysłu ze względów patriotycznych, narodowych - powiedział dwukrotny prezydent Szwajcarii, przytoczony przez Wolfganga Koydl’a, autora książki „Możesz być bogaty, czyli jak Szwajcarzy osiągnęli sukces”. Książkę tę powinni obowiązkowo przeczytać nie tylko rządzący, ale także wszyscy politycy oraz wybierający posłów i samorządowców (czyli suweren). Wszyscy, którzy chcą myśleć o przyszłości, a nie o dacie najbliższych wyborów. Niestety, wymowa książki Koydl’a nie napawa optymizmem: nasza droga do szwajcarskiego bogactwa będzie bardzo długa, a my jeszcze jej nie rozpoczęliśmy.

10.01.17

Gdyby trzeba było jednym słowem scharakteryzować rok 2017, to część opinii publicznej powiedziałaby „nadzieja”, sporo ludzi użyłoby z pewnością słowa „strach”. Ja zaś skłaniałbym się ku określeniu „niewiadoma”.

30.12.16

Zarząd Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu dokonał zmiany systemu zarządzania Dolnośląską Szkołą Wyższą z rektorskiego na prezydencko-rektorski. Obowiązki pierwszego prezydenta uczelni powierzono dotychczasowemu rektorowi prof. DSW dr. hab. Robertowi Kwaśnicy. Prezydent na stanowisko rektora mianował prof. DSW dr hab. Hanę Červinkovą.

29.12.16

Koncern United Technologies Corporation, którego częścią, za pośrednictwem UTC Aerospace Systems, jest Goodrich Aerospace Poland, podjął w 2015 r. decyzję o zwiększeniu mocy produkcyjnych Zakładu w Tajęcinie i jego rozbudowie. Realizację nowej inwestycji powierzono Prochemowi, który podjął się wykonania zadania jako Generalny Realizator Inwestycji.

29.12.16

Minister Energii powołał zespół doradczy, którego zadaniem jest analiza i przygotowanie warunków do wdrożenia wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych (HTR). Wśród ekspertów w zespole znalazł się również Prochem SA reprezentowany przez Marka Tarkę.

23.11.16

Firma Tubądzin, jeden z czołowych polskich producentów płytek ceramicznych, otwiera nowo wybudowaną fabrykę w Sieradzu. Ma to być najnowocześniejsza w Polsce fabryka płytek ceramicznych produkująca duże formaty.

17.11.16

Kampania reklamowa firmy Hochland Polska prowadzona jest pod hasłem „Język śląski czuje różnicę”. Akcja swoim zasięgiem objęła teren całego Górnego Śląska.

15.11.16

Intel Capital, globalny dział inwestycyjny Intela, ponownie zainwestował w młode, rozwijające się firmy. Wsparcie finansowe otrzymało 12 startupów technologicznych z Chin, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Francji.

08.11.16

W okresie trzech kwartałów 2016 r. Pfleiderer Group wypracował zestaw bardzo dobrych wyników finansowych. Projekt „JEDEN PFLEIDERER” z powodzeniem realizuje kolejne etapy prowadzące do pełnej integracji Grupy. Proces ten ma pozwolić na uwolnienie potencjału dalszego wzrostu.

1
2 3 4 5 6 7 8 9