Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii serdecznie zaprasza do współpracy

Kilka faktów o nas:

  1. Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii  istnieje od 2012 roku.
  2. Jego celem jest propagowanie znajomości wiedzy o przeszłości wśród dzieci i młodzieży.
  3. Realizacja naszej misji ma na celu:

  • rozbudzanie ciekawości wobec otaczającego świata
  • uczenie krytycznej analizy źródeł i logicznego myślenia
  • wskazywanie zależności między wydarzeniami z przeszłości a obecnym stanem rzeczy
  • kształtowanie pozytywnych postaw obywatelskich 
  • pokazywanie, że zdobywanie wiedzy to ważna dziedzina życia – wymagająca wysiłku, ale jednocześnie dająca dużą satysfakcję i ogromne korzyści


Podczas trzech lat naszej działalności w naszych rocznych cyklach zajęć wzięło udział prawie 700 młodych studentów. D

UCH jest wyjątkowy, ponieważ w ramach zajęć łączy formę klasycznego wykładu z pokazami rekwizytów i prezentacjami multimedialnymi. Spotkania w ramach projektu poruszają rzeczy ważne i poważne, ale utrzymane są w lekkiej formie, dlatego młodzi słuchacze są bardzo aktywni na każdych zajęciach.  

Przygotowanie zajęć na wysokim poziomie merytorycznym, zapraszanie ciekawych gości, przygotowanie sali, rekwizytów, materiałów edukacyjnych kosztuje. Koszty te pokrywają rodzice naszych studentów, wnosząc opłatę za zajęcia. Opłata ta, mimo, iż ustalona jest na najniższym możliwym poziomie, odbiegającym znacznie od cen rynkowych, stanowi jednak barierę dla wielu rodzin.  I właśnie do pomocy dzieciom z takich rodzin chcemy zaprosić Państwa.  

Historia jest potrzebna młodym, nowoczesnym, otwartym na świat ludziom. Jej znajomość, wiedza o przyczynach i skutkach procesów historycznych, umiejętność łączenia faktów i wyciągania wniosków da pewność siebie nie tylko przyszłemu humaniście, lecz także informatykowi czy finansiście.

Zależy nam, aby nie pogłębiać a niwelować różnice w dostępie do edukacji. Państwa pomoc w tym procesie będzie dla nas bezcenna. Zapraszamy i prosimy o stanie się darczyńcą programu stypendialnego DUCH najzdolniejszym.  

Z kim współpracujemy?

Zaprosiliśmy do współpracy wiele ważnych instytucji. Działalności naszej Fundacji patronuje Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Historyczno - Filozoficzny Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Fundacja jest też członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów Dziecięcych – EUCU. Patronami medialnymi Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii są: Radio dla Ciebie, Newsweek Historia, Fokus Historia, portale Czasdzieci.pl oraz Miastodzieci.pl.  

Chcemy pomagać tym dzieciom, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia zdobywanie i pogłębianie wiedzy w ramach pozaszkolnych formach kształcenia. Wszystkie szczegóły dotyczące naszego Programu Stypendialnego zawarte są w załączniku ( nr 1 Regulamin). Będziemy wdzięczni za wszystkie sugestie Państwa - chcemy, aby Państwa Firma była aktywnym Partnerem projektu.    

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I KONTAKT