Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Polisa Bezpieczeństwa BCC

Każdy członek BCC otrzymuje Polisę Bezpieczeństwa, gwarantującą pomoc wówczas, gdy zagrożone są jego interesy zawodowe lub osobiste.

Biuro Interwencji udziela pomocy członkom Klubu w zakresie opisanym w Polisie Bezpieczeństwa, którą otrzymuje każdy wstępujący do Klubu. Podstawą podjęcia interwencji jest zgłoszenie takiej potrzeby wraz z krótkim opisem problemu i oczekiwań wobec Klubu. Jeżeli do udzielenia pomocy potrzebne są materiały lub dokumenty źródłowe, członek Klubu proszony jest o ich udostępnienie.

Wielokrotnie, dzięki naszym udanym interwencjom, zmieniane były niekorzystne przepisy, a firmy członkowskie uniknęły bankructwa i ciągnących się latami procesów.

Pomagamy rozwiązywać konflikty z urzędami skarbowymi, windykować należności, znaleźć pracę. Organizujemy także nieodpłatną pomoc prawną wybitnych specjalistów, zwłaszcza z zakresu prawa podatkowego i handlowego oraz doradzamy jak postępować wobec danego problemu.

Podejmujemy mediacje w sporach firmy z instytucjami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia gospodarczego.

Reprezentujemy interesy gospodarcze firmy w kontaktach z mediami, wymiarem sprawiedliwości, policją, prokuraturą i innymi instytucjami państwowymi. Nasze interwencje przyczyniły się do zmiany niekorzystnych decyzji urzędniczych, wzmacniając pozycje członków BCC w sporach, konfliktach i dochodzeniu swoich racji. Biuro Interwencji wystawia również listy rekomendujące firmy należące do BCC m.in. na potrzeby prestiżowych międzynarodowych konkursów oraz rekomendacje świadczące o wiarygodności i profesjonalizmie członków Klubu.

 

Kontakt: Krzysztof Ostrowski, dyrektor Biura Interwencji BCC 22 582 61 12, krzysztof.ostrowski@bcc.org.pl

Interwencje

Wyświetl na stronie:
21.04.17

Firma członkowska produkuje wysoko wyspecjalizowane kable. Ma podpisaną umowę z wielkim kontrahentem na ich dostawę. Jednak w związku ze zmianą przepisów dotyczących akredytacji jednostek, które ich udzielają, do dziś nie może otrzymać stosownej decyzji. Firma nie może więc terminowo wywiązać się z dostaw. Interweniowaliśmy w tej sprawie w Państwowym Centrum Akredytacji.

więcej

12.04.17

Firma członkowska ma szerokie plany ekspansji na rynku chińskim. Jej zakład produkcyjny musi jednak zostać zaakceptowany przez odpowiednie organy tego kraju. Strona chińska potrzebuje wielu dokumentów świadczących o wiarygodności potencjalnego dostawcy. Wystąpiliśmy do Ministerstwa Rozwoju o zdecydowane wsparcie firmy w tym zakresie.

więcej

03.04.17

Firma członkowska produkuje wysoko wyspecjalizowane kable. Ma podpisaną umowę z wielkim kontrahentem na ich dostawę.

więcej

06.03.17

Firmy członkowska od roku czyni starania o przyłączenie do specjalnej strefy ekonomicznej. Otrzymała wstępną akceptację planu inwestycyjnego i potwierdziła rozbudowę zakładu, w tym zatrudnienie dużej liczby pracowników.

Niestety, proces wydłuża się bardziej niż wszyscy przewidywali. Teraz firma stoi przed ogromnym wyzwaniem – musi sprostać rosnącym potrzebom bardzo wymagających klientów. A ci oczekują od niej zwiększenia produkcji w najbliższym czasie, projekt musi więc ruszyć bardzo szybko. Jeśli to się nie uda, czekają ją poważne straty. Eksperci BCC natychmiast podjęli się interwencji u Ministra Rozwoju.

więcej

07.02.17

W świetle obowiązujących przepisów Poczta Polska SA, tj. operator pocztowy odpowiedzialny za dostarczanie korespondencji sądowej związanej z toczącymi się postępowaniami karnymi, w których Spółki występują w charakterze stron, odmawia wydania pism ustanowionemu pełnomocnikowi pocztowemu.

więcej

17.01.17

Firma członkowska zaalarmowała BCC w związku z wydaniem przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej w sprawie opodatkowania sprzedaży gotowych posiłków i dań przez restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne. Spółka oraz franczyzobiorcy znaleźli się w bardzo niekorzystnej sytuacji - interpretacja przekreśla powszechną wieloletnią praktykę kwalifikowania gotowych posiłków i dań oferowanych przez tzw. proste schematy gastronomiczne jako towarów opodatkowanych 5% stawką podatku od towarów i usług.

więcej

07.01.17

Z raportu OECD z roku 2015 wynika, że Polska należy do krajów o najniższych nakładach na ochronę zdrowia, a wydatki na leczenie szpitalne chorób układu krążenia wynoszą poniżej 10% budżetu na szpitalnictwo. W tej sytuacji zadziwia fakt, że śmiertelność z powodu chorób serca i naczyń mimo wszystko spada.

więcej

19.12.16

Firma członkowska otrzymała postanowienie o przedłużeniu terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku, naliczonego nad wykazaną w deklaracji VAT-7 wysokość. Jednocześnie wydano jednak upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, przedłużając znacznie przewidywany termin jej zakończenia.

więcej

16.12.16

Firmy z branży medycznej zaalarmowały BCC o projekcie "ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym".

więcej

29.11.16

Firma członkowska działa na rynku Unii Europejskiej. Kontrahent zareklamował produkt i przesłał zdjęcie do handlowca. Nie prezentowało ono jednak wady w rozumieniu producenta. W związku z powyższym handlowiec nie uznał reklamacji, lecz poprosił o uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego. Po kilku miesiącach kontrahent ponowił swoją reklamację i zażądał dodatkowo ogromnego odszkodowania. Polski producent reklamacji nadal nie uznaje, a zagraniczny kontrahent nie akceptuje decyzji firmy. Nie reguluje również płatności za sprzedany mu towar. Jakie są możliwości wyjścia z tej sytuacji? Specjaliści z BCC udzielili pomocy.

1
2 3 4 5