Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Prasa
Wyświetl na stronie:
06.12.17

1. Doprowadzenie do uchwalenia w Parlamencie, wypracowanej wraz z organizacjami przedsiębiorców, Konstytucji Biznesu – prawa zapowiedzianego przez wicepremiera Morawieckiego w ubiegłym roku – z zasadami m.in. domniemania niewinności przedsiębiorcy i jego prawa do błędu.

więcej

30.11.17

Dynamika PKB w III kw. 2017 roku, w relacji rok do roku, była nadal wysoka. W swoim dzisiejszym komunikacie, Główny Urząd Statystyczny podniósł swój wstępny szacunek wzrostu PKB w ostatnich 4 kwartałach o 0,2 punktu procentowego na 4,9%, co – z racji tempa 2,6% w poprzednim roku – oznacza tylko, że średnie roczne tempo wzrostu za ostatnie dwa lata wynosiło 3,7%, czyli było bliskie średniego tempa wzrostu w ostatnich 10 latach.

więcej

Koncert Korteza, fot. archiwum
30.11.17

Odbyło się spotkanie członków Loży Częstochowskiej połączone z koncertem charytatywnym, organizowanym dla Fundacji Iskierka. Kanclerz Katarzyna Woszczyna uroczyście powitała zgromadzonych gości, dziękując za obecność, wsparcie i pomoc przy organizacji drugiej edycji koncertu. - Ważna jest pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują, a im więcej dobra z siebie dajemy, tym więcej tego dobra do nas wraca – powiedziała Katarzyna Woszczyna. Na spotkaniu obecna była również prezes Fundacji Iskierka Jolanta Czernicka-Siwecka, która opowiedziała o tym, jak ważna jest pomoc i wsparcie dla osób, którym nagle świat stanął na głowie, gdy słyszą o chorobie dziecka. Opowiedziała również, jak wiele zmieniło się w Fundacji i jakie są plany, i założenia na kolejny rok.

więcej

16.10.17

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie małopolskim, która obradowała pod przewodnictwem kanclerza Marka Piwowarczyka, dostrzegając problemy z dalszym funkcjonowaniem w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej prawa użytkowania wieczystego, przyjęła stanowisko o wsparciu działań zmierzających do usunięcia z krajowego porządku prawnego prawa użytkowania wieczystego i przekształcenia go w prawo własności. Propozycja stanowiska została wypracowana na wcześniejszych roboczych spotkaniach przez stronę społeczną.

więcej

04.10.17

Z roku na rok dynamicznie rośnie liczba cudzoziemców mieszkających w Polsce. Znaczną ich część stanowią migranci przyjeżdżający w celu podjęcia pracy lub studiów. Jednocześnie, zjawisku temu towarzyszy rosnące zapotrzebowanie firm na pracowników. W związku z tym temat migracji w coraz większym stopniu dotyczy sektora biznesu. Business Centre Club, we współpracy z Międzynarodową Organizacją do spraw Migracji (IOM), przeprowadził pod koniec sierpnia badanie ankietowe wśród przedsiębiorców – członków BCC, aby poznać perspektywę pracodawców związaną z zatrudnianiem pracowników zza granicy.

więcej

1
2 3 4 5 6 7 8 9
Wiadomości
Platforma dialogu społecznego Business Centre Club