Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Prasa
Wyświetl na stronie:
Mariusz Haładyj, Wojciech Warski, Krzysztof T. Borkowski, fot. archiwum
23.10.17

W ramach Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi, odbyło się otwarte spotkanie Loży Łódzkiej. Panel prowadził kanclerz Krzysztof T. Borkowski, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Głos zabrali: Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju; dr Wojciech Warski, wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, przewodniczący Konwentu BCC; Andrzej Lewandowski, członek Zarządu, JTI Polska sp. z o.o., rektor ds. korporacyjnych i komunikacji; Sławomir Karasiński, radca prawny, partner Kancelarii Fortak & Karasiński; Wojciech Konecki, dyrektor generalny, CECED Polska, ZP AGD.

więcej

16.10.17

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie małopolskim, która obradowała pod przewodnictwem kanclerza Marka Piwowarczyka, dostrzegając problemy z dalszym funkcjonowaniem w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej prawa użytkowania wieczystego, przyjęła stanowisko o wsparciu działań zmierzających do usunięcia z krajowego porządku prawnego prawa użytkowania wieczystego i przekształcenia go w prawo własności. Propozycja stanowiska została wypracowana na wcześniejszych roboczych spotkaniach przez stronę społeczną.

więcej

04.10.17

Z roku na rok dynamicznie rośnie liczba cudzoziemców mieszkających w Polsce. Znaczną ich część stanowią migranci przyjeżdżający w celu podjęcia pracy lub studiów. Jednocześnie, zjawisku temu towarzyszy rosnące zapotrzebowanie firm na pracowników. W związku z tym temat migracji w coraz większym stopniu dotyczy sektora biznesu. Business Centre Club, we współpracy z Międzynarodową Organizacją do spraw Migracji (IOM), przeprowadził pod koniec sierpnia badanie ankietowe wśród przedsiębiorców – członków BCC, aby poznać perspektywę pracodawców związaną z zatrudnianiem pracowników zza granicy.

więcej

Powitanie uczestników - Krzysztof T. Borkowski, fot. Grzegorz Jegier
29.09.17

Spotkanie seminaryjne Loży Łódzkiej pt. „Możliwości i warunki wykorzystania instrumentów, jakimi dysponuje NCBR do wzmocnienia konkurencyjności regionalnych firm” odbyło się w sali konferencyjnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Uczestniczyli w nim przedstawiciele firm należących do Loży oraz zaproszeni goście. Wszystkich powitał kanclerz Krzysztof T. Borkowski.

więcej

22.09.17

Loża Łódzka BCC i PFRON Oddział w Łodzi podpisali porozumienie o współpracy. Kanclerz Krzysztof T. Borkowski oraz Władysław Skwarka ( PFRON O/ Łódź ) w imieniu swoich organizacji zadeklarowali m.in. wspólne organizowanie spotkań, warsztatów, wzajemną wymianę informacji, konsultacji w obszarze rehabilitacji zawodowej, społecznej, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

1
2 3 4 5 6 7 8 9
Wiadomości
Platforma dialogu społecznego Business Centre Club