Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Prasa
Wyświetl na stronie:
06.12.17

1. Doprowadzenie do uchwalenia w Parlamencie, wypracowanej wraz z organizacjami przedsiębiorców, Konstytucji Biznesu – prawa zapowiedzianego przez wicepremiera Morawieckiego w ubiegłym roku – z zasadami m.in. domniemania niewinności przedsiębiorcy i jego prawa do błędu.

więcej

30.11.17

Dynamika PKB w III kw. 2017 roku, w relacji rok do roku, była nadal wysoka. W swoim dzisiejszym komunikacie, Główny Urząd Statystyczny podniósł swój wstępny szacunek wzrostu PKB w ostatnich 4 kwartałach o 0,2 punktu procentowego na 4,9%, co – z racji tempa 2,6% w poprzednim roku – oznacza tylko, że średnie roczne tempo wzrostu za ostatnie dwa lata wynosiło 3,7%, czyli było bliskie średniego tempa wzrostu w ostatnich 10 latach.

więcej

18.11.17

W dniach 17-18 listopada w Radoczy odbyło się wyjazdowe posiedzenie WRRP w Krakowie połączone w warsztatami dla członków Rady, które prowadził jej przewodniczący kanclerz Marek Piwowarczyk. W pierwszym dniu uczestnicy dyskutowali na temat „Czy cudzoziemcy są zagrożeniem czy szansą dla rynku pracy?" oraz zasadami ich zatrudniania. Dyskutowali również na temat programów wsparcia dla pracodawców i pracowników oraz o sytuacji szkolnictwa zawodowego w świetle reformy szkolnictwa, a także o aspektach kształcenia ustawicznego.

więcej

Spotkanie Loży Małopolskiej, fot. archiwum
14.11.17

W siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie, odbyło się spotkanie organizowane przez SKwP O/O w Krakowie przy współpracy z Lożą Małopolską oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Krakowie. Skarbnik Zarządu Oddziału Okręgowego w Krakowie Włodzimierz Lurka przywitał wszystkich przybyłych, w szczególności współorganizatorów spotkania – kanclerza Marka Piwowarczyka, honorowego dyrektora Loży Zbigniewa Putaj, prezesa Zarządu PTE Oddział w Krakowie Andrzeja Pruska oraz wiceprezesa Zarządu PTE Oddział w Krakowie Justynę Berniak-Woźny. Przypomniał, że celem organizowanych corocznie konferencji jest przybliżenie członkom organów zarządzających ważnych i aktualnych zagadnień z zakresu podatków i rachunkowości. Następnie przestawił prelegentów spotkania oraz tematy, które będą przedmiotem referatów, tj. kreowanie innowaycyjności w Unii Europejskiej i Polsce oraz kontrole biznesowe w przedsiębiorstwach.

więcej

Spotkanie Loży Małopolskiej, fot. archiwum
30.10.17

W Hotelu Kossak w Krakowie odbyło się spotkanie członków Loży Małopolskiej, którego gośćmi byli: Rafał Solecki – dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Jacek Pająk – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Kanclerz Marek Piwowarczyk przywitał wszystkich przybyłych i wprowadził zebranych w tematykę spotkania dotyczącą aktualnych programów unijnych adresowanych do przedsiębiorców z regionu.

więcej

Gala wręczenia nagród w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, fot. archiwum
19.10.17

Odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” , w której uczestniczył kanclerz Marek Piwowarczyk, członek Kapituły konkursu. W kategorii firm zatrudniających od 50 do 250 pracowników znalazła się firma Austrotherm sp z o.o. zajmująca się produkcją i sprzedażą najwyższej jakości materiałów termoizolacyjnych ze styropianu oraz polistyrenu ekstrudowanego, materiałów stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Honorowy dyplom oraz statuetkę za zajęcie III miejsca w tej kategorii odebrała Anna Śpiewak, prezes Zarządu.

więcej

16.10.17

Odbyło się 15. posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie małopolskim, które prowadził kanclerz Loży Małopolskiej Marek Piwowarczyk. W posiedzeniu uczestniczyli również reprezentanci Loży: prezes Jan Bączek oraz prezes Wiesław Nowak.

więcej

16.10.17

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie małopolskim, która obradowała pod przewodnictwem kanclerza Marka Piwowarczyka, dostrzegając problemy z dalszym funkcjonowaniem w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej prawa użytkowania wieczystego, przyjęła stanowisko o wsparciu działań zmierzających do usunięcia z krajowego porządku prawnego prawa użytkowania wieczystego i przekształcenia go w prawo własności. Propozycja stanowiska została wypracowana na wcześniejszych roboczych spotkaniach przez stronę społeczną.

więcej

04.10.17

Z roku na rok dynamicznie rośnie liczba cudzoziemców mieszkających w Polsce. Znaczną ich część stanowią migranci przyjeżdżający w celu podjęcia pracy lub studiów. Jednocześnie, zjawisku temu towarzyszy rosnące zapotrzebowanie firm na pracowników. W związku z tym temat migracji w coraz większym stopniu dotyczy sektora biznesu. Business Centre Club, we współpracy z Międzynarodową Organizacją do spraw Migracji (IOM), przeprowadził pod koniec sierpnia badanie ankietowe wśród przedsiębiorców – członków BCC, aby poznać perspektywę pracodawców związaną z zatrudnianiem pracowników zza granicy.

więcej

16.08.17

Business Centre Club oraz pozostałe trzy reprezentatywne organizacje pracodawców wystosowały do ministra rozwoju, premiera Mateusza Morawieckiego oraz przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, ministra Henryka Kowalczyka listy w sprawie przyspieszenia prac nad „Konstytucją biznesu” oraz szczególnego znaczenia rozdziału dotyczącego zasad stanowienia prawa dla przedsiębiorców.

więcej

1
2 3 4 5 6 7 8 9
Wiadomości
Platforma dialogu społecznego Business Centre Club