Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Korzyści z członkostwa dla firmy i jej przedstawicieli

CHRONIMY INTERESY GOSPODARCZE

BCC pomaga przedsiębiorcom rozwiązywać konflikty z urzędami skarbowymi, windykować należności, znaleźć pracę. Podejmuje mediacje w sporach firmy z instytucjami administracji państwowej i samorządowej, zapewnia pomoc prawną wybitnych specjalistów, zwłaszcza z zakresu prawa podatkowego i funduszy unijnych. Wielokrotnie, dzięki udanym interwencjom BCC zmieniane były niekorzystne przepisy, a firmy członkowskie uniknęły bankructwa i ciągnących się latami procesów.

więcej

 

WALCZYMY O PRAWA PRZEDSIĘBIORCÓW

Efektem działalności BCC jest ponad sześć tysięcy interwencji, opinii, komentarzy, ekspertyz, projektów i propozycji zmian przepisów, kilkadziesiąt tysięcy publikacji i audycji w mediach. Zasługa BCC to m.in.: obniżenie podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą z 27% do 19%, wprowadzenie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, uchwalenie nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zablokowanie podniesienia wadium w projekcie zmian ustawy o zamówieniach publicznych, zmiana ordynacji podatkowej - konieczność zapowiadania kontroli i o niepodejmowanie egzekucji w trakcie postępowania odwoławczego. Na wniosek BCC Trybunał Konstytucyjny zdecydował o usunięciu zapisów naruszających prawa obywatelskie w ustawie o CBA czy umożliwiających inwigilację przedsiębiorców w ustawie o wojewódzkich kolegiach skarbowych.

więcej

DOSTARCZAMY ROZWIĄZAŃ

BCC organizuje dla swoich członków porady i konsultacje w zakresie m.in.:

 • bezpieczeństwa osobistego i biznesu w obszarze zagrożeń w procesach gospodarczych,
 • bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,
 • finansowania inwestycji,
 • funduszy unijnych na lata 2014-2020,
 • ochrony danych osobowych,
 • odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR),
 • prawa gospodarczego i podatkowego – krajowego i Unii Europejskiej,
 • prawa mediów, autorskiego, ochrony informacji oraz prawa ochrony konkurencji,
 • prawa zamówień publicznych,
 • przekształceń prawnych przedsiębiorstw,
 • prestiżowych eventów i konferencji biznesowych,
 • redukcji kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa,
 • rekrutacji i selekcji pracowników,
 • restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • rozpoczęcia działalności biznesowej za granicą,
 • sprawdzania wiarygodności partnerów gospodarczych i windykacji należności,
 • uprawnień kontrolowanego przedsiębiorcy.

więcej

BCC organizuje dla swoich członków cykle edukacyjne i szkolenia z zakresu ekonomii, prawa, finansów oraz umiejętności menedżerskich, prowadzone przez uznanych wykładowców z biznesowym doświadczeniem.

więcej

 

PROMUJEMY I NAGRADZAMY

 

Lider Polskiego Biznesu

Zadaniem konkursu jest wyróżnianie i nagradzanie firm, i ich szefów, osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne i wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju, przestrzegających zasad etyki prowadzenia biznesu oraz prowadzących działalność społeczną i charytatywną.

więcej

Ambasador Polskiej Gospodarki

Celem konkursu jest wyróżnianie i promocja przedsiębiorców osiągających sukcesy na rynkach międzynarodowych

więcej

Firma Dobrze Widziana

Konkurs ten nagradza firmy członkowskie prowadzące biznes społecznie odpowiedzialny.

więcej

Medal Europejski

Celem przedsięwzięcia jest wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług członków BCC, które odpowiadają standardom europejskim.

więcej

 

BCC promuje swoich członków w wydawnictwach:

Gazeta BCC - dostarcza informacji o działaniach BCC oraz promuje członków BCC, zarówno osoby jak i firmy. Redakcja publikuje otrzymane od firm członkowskich informacje o ich działalności, a także zwraca się do członków Klubu o wypowiedzi i komentarze.

więcej

Rocznik BCC - zawiera najważniejsze informacje o BCC i o członkach BCC. W Roczniku publikowana jest imienna lista członków Klubu.

Najlepsze Firmy - katalog przedsiębiorstw należących do BCC, w którym podane są informacje o działalności firmy i jej dane teleadresowe

 

SZUKAMY PARTNERÓW I KONTRAHENTÓW

 

E-Giełda Współpracy

Jest to platforma internetowa służąca firmom członkowskim do nawiązywania kontaktów handlowych i kooperacyjnych, poszukiwania partnerów biznesowych, inwestorów oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.

więcej

Spotkania biznesowe

BCC organizuje lub współorganizuje różnego rodzaju imprezy kojarzeniowe z polskimi i zagranicznymi firmami. Są to zwykle spotkania w ramach misji handlowych lub grup przedsiębiorców przyjeżdżających do Polski. Przy organizacji tych spotkań, BCC współpracuje z podobnymi, zagranicznymi organizacjami gospodarczymi, przedstawicielstwami handlowymi oraz z polskimi i zagranicznymi ambasadami.

Giełda Fachowców

Giełda Fachowców BCC zawiera oferty członków Klubu, którzy poszukują nowego miejsca zatrudnienia oraz informacje o wakatach na wyższych stanowiskach menedżerskich w firmach członkowskich.

Ułatwiamy kontakty

Każdy członek BCC otrzymuje „Dyplom-Rekomendację”, potwierdzający wiarygodność firmy oraz przestrzeganie przez jej reprezentantów zasad etyki kupieckiej i Kodeksu Honorowego Członka BCC. Jest to swoisty list referencyjny wystawiony firmie członkowskiej, który pomaga w prowadzeniu interesów, uwiarygodnia firmę w oczach kontrahentów, ułatwia kontakty z organami państwa oraz organizacjami pozarządowymi.

DZIAŁAMY BRANŻOWO I W REGIONACH

BCC wspiera inicjatywy członków BCC o charakterze branżowym poprzez m.in. powoływanie komisji branżowych lub zespołów aktywizujących członków BCC, którzy chcą współpracować dla realizacji wspólnych interesów. Takie inicjatywy otrzymują wsparcie instytucjonalne BCC, a reprezentanci uzyskują formalne umocowanie w ramach klubu, służące realizacji uzgodnień. Mogą być one powoływane z inicjatywy członków BCC dla realizowania konkretnych celów lobbingowych w danej branży.

więcej

Loże Regionalne realizują działalność BCC w regionie dając okazję do wzajemnej integracji, nawiązywania współpracy, wymiany doświadczeń oraz reprezentują członków BCC w kontaktach z organami władzy państwowej i samorządowej. W Lożach Regionalnych BCC odbywają się spotkania z parlamentarzystami, urzędnikami, a także szkolenia oraz spotkania służące nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Loże kreują także wiele własnych, autorskich rozwiązań, m.in. Gale Regionalne, konferencje, turnieje, konkursy czy imprezy integracyjne.

więcej