Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Jan Król Członek Rady Głównej BCC Ekspert ds. legislacji i prac parlamentu

Pacjenci i przedsiębiorcy krytycznie o nowych zasadach kontraktowania
W sierpniu zakończą się konsultacje ws. zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Lista adresatów, do których MZ skierowano prośby o zaopiniowanie nowelizacji jest długa: to 67 instytucji, urzędów, organizacji i stowarzyszeń. Jakie są pierwsze refleksje po lekturze dokumentu zapowiadającego zmiany w zasadach kontraktowania świadczeń? – Już po wstępnej lekturze widać niezgodność projektu z zasadami konkurencji w odniesieniu do dwóch kryteriów oceny: kompleksowości i ciągłości usług medycznych – mówi Anna Janczewska-Radwan, minister ds. systemu ochrony zdrowia w Gospodarczym Gabinecie Cieni Business Centre Club i prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed.
Więcej na www

Marek Goliszewski: Ludzie boją się polityki rządu
Jestem przeciwny pomysłowi zlikwidowania pierwszego progu ostrożnościowego w ustawie o finansach publicznych. Mamy progi ostrożnościowe i powinniśmy się tego trzymać. Pieniądze trzeba wydawać racjonalnie, a nie powiększać dług i żeby go ukryć, majstrować przy OFE, co jest zwykłym „skokiem na kasę". Jeżeli likwiduje się progi ostrożnościowe, to naraża się społeczeństwo na potężne długi. Już dzisiaj zadłużenie na głowę jednego mieszkańca wynosi 25 tys. zł. Tego nie było nawet za Edwarda Gierka – mówi w wywiadzie dla Rzeczpospolitej Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club.
Wywiad w załączeniu

Dr Jerzy Kwieciński: samorządy biorą najwięcej euro z Brukseli
Biora najwiecej euro z Unii
The new eu budget more funding although difficult to obtain

Front przeciwko ministrowi finansów
Błędy w budżecie, eksplozja długu, sztuczki księgowe, fiskalizm. Mnożą się zarzuty wobec ministra finansów. – Pogorszenie stanu finansów to skutek nadmiernie ekspansywnej polityki budżetowej rządu w latach 2008–2010 i niezwykłej ostrożności w podejmowaniu potrzebnych reform przez kilka ostatnich rządów – mówi prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC.
Więcej w Rzeczpospolitej

W Poranku Radia PiN o podatkach i gospodarce
Zmiany w systemie podatkowym oraz dane z gospodarki – komentuje ekspert BCC Witold Michałek.
Posłuchaj rozmowy

Anna Janczewska-Radwan o problemach etycznych w ochronie zdrowia
– Powołanie przez ministra zdrowia komisji do spraw etyki byłoby krokiem w dobrym kierunku, gdyby komisja zajmowała się całokształtem zagadnień etycznych dotyczących ochrony zdrowia, a nie tylko w szczególności wskazanymi w zarządzeniu zagadnieniami, czyli stosowaniem procedur medycznych oraz wykonywaniem zawodów medycznych. Rynek ochrony zdrowia składa się z wielu interesariuszy, nie tylko z lekarzy – mówi w rozmowie z Iwoną Schymallą, redaktor naczelną Medexpress.pl, minister ds. systemu ochrony zdrowia w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC oraz prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed – Anna Janczewska-Radwan.
W zakresie etyki konieczna jest edukacja

Dr Iren Ożóg o ordynacji podatkowej w Radiu PiN
– To nie jest nowa ordynacja, to jest nowelizacja istniejącej ordynacji podatkowej. Propozycja nowelizacji, której, w mojej ocenie, być nie powinno. Dziś ordynacja podatkowa już nie spełnia standardów uczciwego państwa. Jak nałożymy na nią te liczne zmiany, które są w większości mocno kontrowersyjne, to te standardy uczciwego państwa zostaną zaniechane, czy w ogóle zlekceważone. Przez co się przejawia to obniżenie standardów? Przede wszystkim przez to, że nastąpiło zachwianie równowagi między prawami i obowiązkami organów podatkowych i prawami i obowiązkami podatników – mówi w Radiu PiN dr Irena Ożóg, minister ds. polityki podatkowej w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC.
Irena_Ozog w radio PIN
Ordynacja podatkowa musi byc napisana od nowa

Pod koniec roku bezrobocie okaże się wyższe od planowanego
Nie ukrywajmy, że w momencie spowolnienia gospodarczego, koszty pracy są kluczowym elementem i powodują, że zmniejsza się możliwość tworzenia nowych etatów – mówi Dominika Staniewicz, ekspert BCC ds. rynku pracy.
Przejdź do artykułu

Prof. Stanisław Gomułka o koniunkturze gospodarczej na świecie i skutkach dla Polski
O tym czy kryzys finansowy uderzy w Polskę i w jaki sposób inwestorzy dokonują nowej oceny sytuacji na świecie – mówi w mediach główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka.
Przejdź do artykułu na Money.pl
Przejdź do artykułu w Wirtualnej Polsce

Dr Wojciech Nagel o potrzebie nowego otwarcia w sprawie KRUS
Wprowadzenie możliwości rozliczania dochodów wsi na zasadach obowiązujących w działalności gospodarczej będzie korzystne dla rolników i pozwoli m.in. na możliwość korzystania z ulg prorodzinnych oraz redukcję podatku rolnego. Na ujednoliceniu systemu podatkowego skorzysta także budżet, urealniając podstawę podatkową wysokodochodowych gospodarstw rolnych.
Przejdź do artykułu w Gazecie Prawnej
Przejdź do artykułu na Inwestycje.pl
Przejdź do artykułu w Menegerze
Przejdź do artykułu na Stooq.com

Powstał wstępny prezydencki projekt powołania Aktuariusza Krajowego
W Kancelarii Prezydenta przygotowano wstępny projekt ustawy powołujący Aktuariusza Krajowego, który ma np. prognozować wysokości optymalnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Projekt zakłada, że Aktuariusza wybiera premier na 5-letnią kadencję.
Przejdź do artykułu w Gazecie Prawnej
Przejdź do artykułu w Gazecie Wyborczej
Przejdź do artykułu na Bankier.pl

By Polakom „znów się chciało chcieć”
Negatywne stanowisko Ministerstwa Finansów wobec tzw. III pakietu deregulacyjnego przygotowanego w Ministerstwie Gospodarki nie jest zaskoczeniem. Od lat resort finansów jawi się jako bardzo konserwatywny strażnik kasy państwowej, co w kryzysie miałoby sporo zalet, ale dla nowoczesnej i dynamicznej gospodarki w normalnych warunkach może być zabójcze.
Przejdź do artykułu na Telegraf.biz
Przejdź do artykułu na Inwestycje.pl

Przedsiębiorcy: propozycje MF to kolejna bariera dla małych firm
BCC uważa, że obniżenie z 40 do 20 tys. zł limitu obrotów, których przekroczenie oznacza konieczność prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, nie przyczyni się w istotnym stopniu do zmniejszenia szarej strefy, a będzie stanowiło kolejną, istotną barierę dla działalności małych firm.
Przejdź do artykułu

Zamiast zaostrzać przepisy, wystarczy lepiej egzekwować prawo
W środę, 1 sierpnia, minął termin konsultacji społecznych projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z 18 lipca 2012 r. Jego wejście w życie spowoduje obniżenie z 40 do 20 tys. zł limitu obrotów, których przekroczenie oznacza konieczność prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Obniżenie limitu obrotów nie przyczyni się w istotnym stopniu do zmniejszenia szarej strefy, co jest formalnym motywem rozporządzenia, natomiast będzie stanowiło kolejną, istotną barierę dla działalności małych firm. BCC ocenia projekt negatywnie.
Przejdź do artykułu

Prawdziwy biznes wie dlaczego resort skarbu nie jest zainteresowany szybką prywatyzacją
Eksperci nie mają złudzeń - osłabienie prywatyzacji w Polsce ma swoje przyczyny tam, gdzie swoje korzenie ma afera nagraniowa - w politycznej okupacji spółek skarbowych. Niecałe 4 mld zł z 10 mld zł zaplanowanych na ten rok udało się do tej pory uzyskać z prywatyzacji państwowych spółek. „Przedłużające się procedury leżą w interesie urzędników” – podkreśla dr Grażyna Magdziak, ekspert Business Centre Club.
Przejdź do artykułu

Ludzie w MSP nie są zainteresowani, żeby prywatyzacja poszła szybko
Niecałe 4 mld zł z 10 mld zł zaplanowanych na ten rok udało się do tej pory uzyskać z prywatyzacji państwowych spółek. - Ten proces wymaga natychmiastowych zmian - mówi dr Grażyna Magdziak, ekspert Business Centre Club, która uważa, że dzisiejsza formuła dawno już się wyczerpała. Rząd powinien pozbyć się przede wszystkim firm, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz pakietów mniejszościowych akcji. - Przedłużające sie procedury leżą w interesie urzędników - podkreśla ekspertka.
Przejdź do artykułu

Rosną zatory płatnicze, ucierpią zatrudnienie i inwestycje
Ponad 400 firm ogłosiło już w tym roku upadłość, w tym blisko 100 z sektora budowlanego. Przyczyną po części było pogorszenie płynności, wynikające z nieterminowej spłaty zobowiązań przez kontrahentów. Zatory płatnicze znajdą prawdopodobnie odzwierciedlenie w dalszym pogorszeniu się sytuacji na rynku pracy oraz w dynamice inwestycji firm.
Przejdź do artykułu

Plan prywatyzacyjny ambitny, ale niewykonalny
Rządowy plan prywatyzacyjny na lata 2012-2013 jest bardzo ambitny, ale niewykonalny – uważa dr Grażyna Magdziak – minister skarbu i prywatyzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.
Cała rozmowa w TV Biznes

Jak rodził się kapitalizm
O trudnych początkach transformacji oraz współpracy z prof. Leszkiem Balcerowiczem – w wywiadzie dla Gazety Finansowej opowiada główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka.
Cała rozmowa w
załączniku

Biznes ocenia plany prywatyzacyjne rządu jako zbyt ambitne
Business Centre Club ocenia, że przedstawione ostanio przez rząd plany prywatyzacyjne na lata 2012-13 są zbyt ambitne. BCC postuluje zamianę procedur.
Więcej na stronach:
Twoja-firma.pl
Bankier.pl

Rozmowa Jacka Żakowskiego z Anną Janczewską-Radwan z BCC

Plany wzorcowe ale trudne do realizacji - ekspert BCC Witold Michałek komentuje w Radiu PiN szykującą się rewolucję w strefie euro

Plany wzorcowe ale trudne do realizacji - ekspert BCC Witold Michałek komentuje w Radiu PiN szykującą się rewolucję w strefie euro

W Radiu PiN o konsekwencjach greckich i francuskich wyborów parlamentarnych dla Europy i Polski, mówi główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka

Pomoc dla hiszpańskich banków nie jest zaskoczeniem, ale jednak jest potwierdzeniem obaw - ocenia w Radiu PiN ekspert BCC Witold Michałek