Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Filtruj ekspertów:

W górę Eksperci

prezes BCC, członek Loży Założycieli, przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC
tel. 226 25 3037
członek Rady Głownej BCC, główny ekonomista BCC, minister finansów Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, członek Narodowej Rady Rozwoju
tel. 609 556 506
przewodniczący Konwentu BCC, wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego
tel. 223 31 1990
wiceprezes BCC, minister pracy GGC BCC, członek Rady Dialogu Społecznego
tel. 690 48 5442
wiceprezes BCC, dyrektor Instytutu Interwencji Gospodarczych, ekspert ds. CSR
tel. 22 5826110
tel. 602722825

W górę Kontakt dla mediów

rzecznik Instytutu Interwencji Gospodarczych
tel. 22 5826113
tel. 602571395
szef Zespołu ds. Organizacyjnych i Edukacji Instytut Interwencji Gospodarczych
tel. 22 5826114
tel. 668845563

W górę Pozostali eksperci BCC

ekspert ds. rynku pracy
tel. 223 45 6601
ekspert ds. systemu opieki zdrowotnej
tel. 608 68 10 78
ekspert ds. relacji międzynarodowych i bezpieczeństwa
ekspert ds. komunikacji, zarządzania kryzysowego i prawa pracy
tel. 604520055
ekspert ds. ochrony powietrza atmosferycznego
tel. 661426692
ekspert ds. bezpośrednich inwestycji zagranicznych
tel. 601 674 722
ekspert ds. infrastruktury, prawa budowlanego i zamówień publicznych, członek Rady Dialogu Społecznego, członek Rady Zamówień Publicznych
tel. 502066619
ekspert ds. służby zdrowia, członek Konwentu BCC
tel. 601 27 3536
ekspert ds. podatków
tel. 795197912
ekspert BCC ds. gospodarki odpadami
tel. 660 868 497
tel. 882 036 158
ekspert ds. prawa gospodarczego
tel. 224 38 4545
ekspert ds. upadłości, prawa spółek i restrukturyzacji
tel. 509401993
ekspert ds. transportu drogowego krajowego i międzynarodowego, prawa przewozowego i prawa budowlanego
tel. 506 154 362
ekspert ds. prawa handlowego, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz prawa autorskiego
tel. 609 509 757
ekspertka ds. prawa autorskiego i własności intelektualnej
tel. 691 541 731
ekspert ds. prawa żywnościowego oraz prawa e-commerce
tel. 606 734 103
ekspert ds. niepełnosprawności
tel. 663265163
ekspert BCC ds. ubezpieczeń i planów emerytalnych
tel. 501 469 679
ekspert rynku farmaceutycznego, członek Konwentu BCC, przewodniczący Komisji ds. Rynku Farmaceutycznego
tel. 426 13 2800
ekspert ds. ubezpieczeń zdrowotnych
tel. 510999030
eksperta ds. szkolnictwa wyższego
tel. 713 56 1610
ekspert BCC ds. cyberbezpieczeństwa
tel. 601 062 409
ekspert ds. funduszy pomocowych (UE)
tel. 602798038
ekspert ds. zarządzania i komunikacji marketingowej
tel. 664 08 8969
ekspert BCC ds. przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym (m.in. VAT) oraz systemów zapewnienia zgodności (‘compliance’)
tel. 508018455
członek Konwentu, ekspert ds. ryzyka gospodarczego
pełnomocnik Zarządu BCC ds. projektów UE
tel. 609780831
ekspert ds. systemu ochrony zdrowia, minister ds. systemu ochrony zdrowia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC
tel. 225 70 9001
ekspert ds. podatków dla przedsiębiorców oraz dla pracodawców i pracowników
tel. 660440189
ekspert ds. prawa
tel. 509680315
ekspert ds. zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu
tel. 661426661
ekspert ds. zarządzania w ochronie zdrowia
minister ds. prawa Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC
tel. 601884411
ekspert ds. inwestycji i projektów w krajach Bałtyckich
tel. 733 201 819
członek Rady Organizatorów BCC, ekspert spraw wewnętrznych i administracji, członek Loży Założycieli, minister ds. przemysłu obronnego GGC BCC
ekspert BCC ds. podatków
tel. 228 26 9200
ekspert prawa farmaceutycznego i własności przemysłowej
tel. 504 116 266
ekspertka BCC ds. prawa cywilnego, prawa karnego gospodarczego i legislacji
tel. 514 658 969
członek Rady Głównej BCC, ekspert ds. legislacji i prac Parlamentu,
tel. 505 10 4070
ekspert BCC ds. Rynku Pracy
tel. 775 43 1851
ekspert ds. małych i średnich przedsiębiorstw
tel. 509 094 104
ekspert ds. rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy
tel. 606 941 499
minister ds. przedsiębiorczości i innowacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC
tel. 666 863 561
ekspertka ds. prawa pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz własności intelektualnej
tel. 722 207 853
minister skarbu i prywatyzacji GGC BCC, członek Rady Dialogu Społecznego
tel. 225 62 3343
ekspert BCC ds. walki z wyłudzeniami VAT i przeciwdziałania szarej strefie
tel. 516089661
ekspert ds. podatków i niestandardowych problemów prawnych
ekspert ds. podatku VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego
tel. 661 975 552
ekspert ds. prawa pracy (przebywa na urlopie macierzyńskim)
tel. 601274758
ekspert ds. rynku kapitałowego
tel. 500592695
ekspert ds. gospodarki, legislacji i lobbingu, minister ds. procesu stanowienia prawa Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, członek Rady Dialogu Społecznego
tel. 605426959
ekspert prawa medycznego
tel. 606 735 950
ekspert ds. relacji Polska - Unia Europejska
tel. 228 78 2918
ekspert ds. ubezpieczeń społecznych i pracy, członek Konwentu BCC, minister ds. ubezpieczeń społecznych Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC
tel. 601 32 9181
ekspert BCC ds. podatków
tel. 600 213 979
ekspert do spraw patentów i innowacji
tel. 505 468 887
ekspert BCC ds. strategii zarządzania i rozwoju innowacyjności MŚP oraz współpracy na linii nauka-wiedza-biznes
tel. 692 446 716
ekspert ds. rynku kapitałowego
tel. 691505001
minister ds. rozwoju współpracy nauki i biznesu
tel. 793 777 457
ekspert ds. regulacji gospodarki cyfrowej i nowoczesnych technologii
tel. 795 451 069
dyrektor Biura Interwencji BCC
tel. 22 5826112
tel. 602399642
ekspert ds. podatków, minister ds. polityki podatkowej GGC BCC
tel. 224 80 8100
ekspert BCC ds. regulacji prawnych sektora zbrojeniowego
tel. 505 296 553
ekspert ds. polityki środowiskowej, członek Konwentu BCC, minister środowiska Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC
tel. 774 42 6666
ekspert ds. podatku od nieruchomości
tel. 602 669 169
ekspert BCC ds. telekomunikacji i inwestycji w rozwój cyfrowy
tel. 797 186 077
ekspert ds. regulacji i ryzyk środowiskowych
tel. 661426690
ekspert ds. prawa gospodarczego
tel. 791191591
ekspert ds. transakcji (fuzje i przejęcia, ekspansja zagraniczna oraz sukcesja firm rodzinnych)
tel. 600 361 717
ekspert ds. podatku akcyzowego
tel. 602 489 214
ekspert ds. cen transferowych
ekspert ds. prawa podatkowego i prawa prasowego
tel. 22 8251323
ekspert ds. rynku pracy i rozwoju przedsiębiorstw
tel. 22 483 51 05
ekspert ds. zarządzania i komunikacji marketingowej
tel. 223 76 9900
ekspert ds. prawa bankowego i postępowań podatkowych
tel. 604264450
członek Rady Dialogu Społecznego
tel. 22 628 03 49
tel. 22 628 98 67
ekspert prawa farmaceutycznego
tel. 509 963 136
minister gospodarki Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC
tel. 22 5826114
ekspert ds. zarządzania kapitałem ludzkim
tel. 508 09 01 19
ekspert ds. szkolnictwa wyższego i kształcenia ustawicznego
tel. 256 33 3032
ekspert ds. cen transferowych
tel. 693300961
ekspertka BCC ds. cen transferowych
tel. 885 505 310
ekspert ds. badań rynku i opinii publicznej
ekspert ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
tel. 792 244 012
ekspert ds. funduszy strukturalnych, przewodniczący Komisji Funduszy Strukturalnych
tel. 606357286
ekspert ds. gazu i energetyki jądrowej
tel. 58 5543138
ekspertka BCC ds. podatku dochodowego od osób prawnych i międzynarodowego prawa podatkowego
tel. 695 949 324
ekspert ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce
tel. 516 496 395
ekspert ds. prawa upadłościowego i naprawczego
tel. 606818667
ekspert ds. prawa handlowego, własności intelektualnej i systemu prawnego państw Azji
tel. 602 600 182