Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Forum Dialogu Związku Pracodawców BCC

W górę Przewodniczący Prezydium Forum Dialogu

Związek Pracodawców Europy Środkowej
tel. 507 83 0585

W górę Członkowie Prezydium Forum Dialogu

Lista profili:

Brak wynikow

Forum Dialogu Związku Pracodawców BCC

Wchodzące do Forum Dialogu Związek Pracodawców BCC 8 regionalnych organizacji z całego kraju, których opinie przedstawiane będą w Radzie i Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego, postawiły sobie za cel:

 • popieranie przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej, wolności gospodarczej, swobody zatrudnienia i kształtowania stosunków pracy,
 • wzmocnienie pozycji i znaczenia związków pracodawców w poszczególnych województwach wchodzących w skład ZP BCC,
 • ochronę praw i reprezentowanie interesów wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji publicznej oraz organów samorządów zawodowych,
 • działalność na rzecz spójnego i przejrzystego prawa, niekrępującego przedsiębiorczości i swobodnego kształtowania stosunków z pracownikami, kontrahentami i konsumentami,
 • zapewnienie wolności i praw obywatelskich i pracowniczych, osobistych, ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych przedsiębiorcom i pracownikom dla realizacji wzrostu gospodarczego.
 • zapewnienie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej;
 • realizację zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia;
 • działanie na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej;
 • wspieranie prowadzenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego;
 • uzgadnianie opinii i stanowisk w sprawach dotyczących dialogu społecznego na poziomie regionalnym,
 • wymianę informacji w zakresie funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego.

Forum Dialogu ZP BCC otwarte jest dla wszystkich organizacji pracodawców.

Sygnatariusze Forum Dialogu Związku Pracodawców BCC