Program „Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia” jest realizowany pod patronatem BCC przez Fundację Żyjmy Zdrowo.

 

Celem inicjatywy jest wspieranie działań społeczności lokalnej w aktywizacji zawodowej osób przewlekle chorych, w tym z zaburzeniami psychicznymi. Założeniem projektu jest wypracowanie oraz promowanie modelu współpracy pomiędzy osobami chorymi, trenerami pracy a pracodawcami, który stanie się standardem oraz będzie zapobiegać eliminacji i stygmatyzacji społecznej. Program ma również na celu przybliżenie pracodawcom istotę zaburzeń psychicznych i obalanie negatywnych mitów związanych z postrzeganiem osób chorych psychicznie, jako niezdolnych do pracy.

Więcej