Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

BCC powołał Gospodarczy Gabinet Cieni, którego celem jest wsparcie działań rządu służących gospodarce, inspirowanie i monitorowanie prac resortów kluczowych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości. To rząd gospodarczych fachowców, będących najbliżej problemów, z którymi na co dzień zmagają się polscy przedsiębiorcy i gospodarka.

 

Plik do pobrania

W skład Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC weszli:

Marek Goliszewski

przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Prezes i założyciel Business Centre Club (od 1991 r.). Prezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. B. wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, przewodniczący Zespołu ds. Dialogu Społecznego (2002-2008). Członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej (2002 r.). Inicjator Rady Przedsiębiorczości RP (2002 r.). Założyciel Koalicji Pro-Euro (2007 r.).

tel: 22 58 26 100 e'mail: marek.goliszewski@bcc.org.pl

więcej

prof. Stanislaw Gomułka

minister finansów Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

B. wiceminister finansów. W latach 1970-2005 wykładowca London School of Economics and Political Sciences, University of London. Doradca kolejnych ministrów finansów Polski. Negocjator Polski z klubami Paryskim i Londyńskim w sprawie zmniejszenia polskiego długu zagranicznego i członek tzw. Grupy Strategicznej wicepremiera Balcerowicza. Konsultant m.in. OECD, MFW, Komisji Europejskiej ds. Europy Wschodniej. Główny ekonomista BCC.

tel: 609 556 506 e'mail: stanislaw.gomulka@bcc.org.pl

więcej

Mieczyslaw Grodzki

minister ds. spółdzielczości Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Rzeczoznawca budowlany GINB, rzeczoznawca szacowania nieruchomości, lustrator spółdzielczy. Zastępca przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, zastępca przewodniczącego RN Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Prowadzi własną firmę - Przedsiębiorstwo Budowlane GROMAR. Za swoją działalność został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Przewodniczący Komisji Spółdzielczej BCC.

tel: 514 090 080      e'mail: mieczyslaw.grodzki@bcc.org.pl

więcej

Anna Janczewska-Radwan

minister ds. systemu ochrony zdrowia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych „POLMED”. Wiceprezes Stowarzyszenia Grupa Robocza na Rzecz Innowacji. Wiceprezes Stowarzyszenia Klaster Nowoczesna Medycyna. Właścicielka firmy Medim. Założycielka Polskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm. W latach 2004–2008 członek Rady Zamówień Publicznych przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. W 1991 r. uzyskała tytuł Pierwszej Damy Biznesu, a w 1997 r. tytuł Businesswoman 1997. Ekspert BCC ds. służby zdrowia.

tel.: 600 916 626, 602 335 003  e'mail: anna.janczewska-radwan@bcc.org.pl

więcej

Ryszard Kalisz

minister ds. prawa Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Dziedziny prawa: Sprawy cywilne, w szczególności spory gospodarcze, prawo handlowe w tym upadłościowe i naprawcze oraz rynku kapitałowego,konstytucyjne i prawo karne, w szczególności gospodarcze.

tel: 601 884 411      e'mail: ryszard.kalisz@bcc.org.pl

więcej

gen. Leon Komornicki

minister ds. przemysłu obronnego Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Generał brygady Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Od 1968 r. do 1998 r. żołnierz zawodowy WP. Od 1991 prezes Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Przedsiębiorca i właściciel firmy doradczej. Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Ekspert spraw wewnętrznych i administracji. Członek Loży Założycieli i Rady Organizatorów BCC.

tel: 723 970 632      e'mail: leon.komornicki@bcc.org.pl

więcej

Bożena Lublińska-Kasprzak

minister ds. przedsiębiorczości i innowacji Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Ekonomistka, menadżer z wieloletnim doświadczeniem. Ekspert z zakresu programowania i wdrażania polityk przedsiębiorczości i innowacyjności, zarządzania projektami i programami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Organizator projektów międzynarodowej promocji Polski (EXPO Szanghaj, EXPO Mediolan). Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych, ekspert parlamentarny, członek organów nadzoru spółek prawa handlowego. W latach 2009-2016 Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Innowacyjności (TAFTIE).

tel. 666 863 561, e-mail: bozena.lublinska-kasprzak@bcc.org.pl

więcej

dr Grażyna Magdziak

minister skarbu i prywatyzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Ekspert z zakresu zagadnień prywatyzacyjnych, analizy finansowej przedsiębiorstw, rynku kapitałowego i restrukturyzacji. Doradca parlamentarny i doradca ekonomiczny wielu firm. Od 20 lat prezes jednej z najlepszych firm doradczych – BAA Polska. Stały członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych z ramienia przedsiębiorców. Jedna z założycielek BCC, członek Rady Organizatorów oraz Konwentu BCC.

tel: 22 562 33 43      e'mail: grazyna.magdziak@bcc.org.pl

więcej

Witold Michalek

minister ds. procesu stanowienia prawa Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Członek i współzałożyciel Stowarzyszenia Profesjonalnych Lobbystów w Polsce. Współwłaściciel firmy lobbingowej i doradczej UNILOB. Koordynator i konsultant w wielu międzynarodowych projektach, mających na celu pomoc we wprowadzaniu regulacji i instytucji gospodarki rynkowej w krajach Europy Środk.-Wsch., Azji i Afryki, finansowanych przez USAID, UE oraz rząd Wielkiej Brytanii. Ekspert BCC ds. gospodarki, legislacji i lobbingu.

tel: 605 426 959      e'mail: witold.michalek@bcc.org.pl

więcej

dr Wojciech Nagel

minister ds. ubezpieczeń społecznych Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Członek Rady Nadzorczej ZUS i Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Komisji Trójstronnej. Był dwukrotnie doradcą ministra pracy, szefem Funduszu Rehabilitacji oraz zastępcą szefa Krajowego Urzędu Pracy. Doktor nauk ekonomicznych o specjalizacji ubezpieczenia społeczne. Członek Konwentu BCC oraz ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych i pracy.

tel: 601 329 181 e'mail: wojciech.nagel@bcc.org.pl

więcej

Sławomir Olejnik

minister ds. rozwoju współpracy nauki i biznesu Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Ekspert Business Centre Club ds. rozwoju i współpracy nauki i biznesu, współtwórca i prezes Zarządu Fundacji Polska Innowacyjna.

tel: 793 777 457 e'mail: slawomir.olejnik@bcc.org.pl

więcej

Irena Ożóg

minister ds. polityki podatkowej Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Irena Ożóg jest doktorem nauk ekonomicznych (SGPiS), absolwentką Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji Państwowej (poprzednik Krajowej Szkoły Administracji Publicznej) i licznych kursów w zakresie administracji, zarządzania, biznesu. Prawie 20 lat była urzędniczką w służbie publicznej (Ministerstwo Finansów), w tym w latach 1991-1992 jako wicedyrektor, w latach 1992–1998 dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, a w latach 2001–2003 jako wiceminister finansów odpowiedzialna za podatki. Od 1991 r. jest wykładowcą w SGH i na Uniwersytecie Warszawskim. Po odejściu z Ministerstwa Finansów, wraz z partnerami, założyła kancelarię prawniczą – Ożóg Tomczykowski sp. z o.o.

tel: 22 480 81 00 e'mail: irena.ozog@bcc.org.pl

więcej

Ryszard Pazdan

minister środowiska Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Ekspert Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska poprzednich kadencji, członek szeregu polskich i zagranicznych stowarzyszeń zawodowych, m.in. przedstawiciel Polski w PREPARE/EUREKA (zarządzanie programami zapobiegania zanieczyszczeniom). Założyciel i prezes firmy ATMOTERM SA. Autor wielu publikacji i ekspertyz dotyczących m.in. handlu pozwoleniami do emisji CO2, oddziaływań na środowisko, zarządzania informacjami środowiskowymi. Przewodniczący Komisji BCC ds. zmian klimatycznych i ryzyk środowiskowych.

tel: 661 426 679      e'mail: ryszard.pazdan@bcc.org.pl

więcej

dr Janusz Steinhoff

minister gospodarki Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Wicepremier w latach 1997–2001 minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka. Ekspert ds. energetyki, ochrony środowiska, procesów restrukturyzacji górnictwa. Poseł w latach 1989-1993 oraz 1997-2001. B. prezes Wyższego Urzędu Górniczego, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (1996-1997). Ekspert BCC ds. gospodarki i energetyki.

e'mail: janusz.steinhoff@bcc.org.pl

więcej

Zbigniew Żurek

minister pracy Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Sekretarz Prezydium TK ds. Społeczno-Gospodarczych, przewodniczący Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego, członek Zespołu prawa pracy; zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, przewodniczący Zespołu ds. Prawno-Organizacyjnych. Od 1990 r. zajmuje się działalnością ekspercką i konsultingową. Mediator, wpisany na listę mediatorów przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Wiceprezes, członek i założyciel BCC, sekretarz generalny Związku Pracodawców BCC. Ekspert BCC ds. prawa pracy.

tel: 690 485 442 e'mail: zbigniew.zurek@bcc.org.pl

więcej