Działający pod patronatem BCC nowy portal Inwestycjenawschodzie.pl skierowany jest do polskich przedsiębiorców zainteresowanych rozszerzeniem swojej działalności na wschodzie.

Strona internetowa w całości poświęcona jest możliwościom inwestowania m.in. w Rosji, Ukrainie, Białorusi czy Kazachstanie. Zawiera najświeższe informacje dotyczące realizowanych i planowanych inwestycji, również tych o zasięgu międzynarodowym we współpracy z rządem czy władzami lokalnymi. Ukazuje także realne szanse na biznes na wchodzie poprzez regulacje prawne, możliwości wsparcia finansowego, aspekty podatkowe czy w końcu uwarunkowania kulturowe. Informuje o najciekawszych wydarzeniach gospodarczych, konferencjach, seminariach mających realne przełożenie na działalność gospodarczą polskich spółek na tamtejszych rynkach.  

Pomysłodawcą i współredagującym na  portalu jest Członek BCC - Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, która od lat zaangażowana jest w rozwój inwestycji w krajach wschodnich. Poprzez posiadane biura m.in. w Kijowie na Ukrainie czy w Ałmaty w Kazachstanie, zespół  wykwalifikowanych prawników prowadził szereg projektów, mających bezpośredni wpływ na rozwój, a co za tym idzie zwiększenie liczby inwestycji na tamtejszych rynkach. To doświadczenie skłoniło kancelarię aby pójść krok dalej. Stąd idea stworzenia portalu internetowego, który stanowiłby kompendium wiedzy o możliwościach inwestycyjnych, otoczeniu gospodarczym i biznesowym w Polsce, Rosji, Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie.

Więcej