Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Kodeks Koleżeński BCC

1. Członek Klubu nie odmawia bezpośredniej bądź telefonicznej rozmowy z innym Członkiem Klubu.

2. Członek BCC rozpatruje w pierwszej kolejności oferty współpracy otrzymane od innych Członków Klubu.

3. W ramach strategii marketingowej swojej firmy Członek BCC udziela innym Członkom BCC stosownych rabatów.

4. Członek BCC na prośbę innego Członka Klubu nie odmawia udzielenia mu rekomendacji potrzebnych w relacjach gospodarczych.

5. Członek BCC udziela wskazówek i porad innym Członkom Klubu na ich prośbę.

6. Członek BCC wspiera w trudnej sytuacji innego Członka Klubu na miarę swoich możliwości.

7. Członek BCC nie podważa reputacji innego Członka Klubu a w sporze spotyka się z nim na płaszczyźnie klubowej i stara się rozstrzygnąć spór polubownie.

8. Członek BCC nie odmawia mediacji innym Członkom Klubu, będącym w sporze.

9. Członek BCC uznaje, że wszelkie publiczne i niepubliczne zarzuty skierowane pod adresem innego Członka Klubu muszą znaleźć sądowe uzasadnienie.

10. W przypadku powzięcia negatywnych informacji o innym Członku Klubu, członek BCC zawsze domniemywa jego niewinność.