Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Legitymacja/Karta Członkowska Business Centre Club

Międzynarodowa Legitymacja Członkowska BCC

Legitymacja uprawnia do korzystania z przywilejów, wynikających z porozumień sukcesywnie podpisywanych przez Business Centre Club w przeciągu ostatnich 20 lat, dotyczących współpracy z najważniejszymi organizacjami i klubami biznesowymi w Europie i na świecie.

 Legitymacja uwiarygadnia jej posiadacza w oczach przedstawicieli władz i instytucji innych państw (m.in.: celnych, fiskalnych, policyjnych). Zgodnie z treścią Legitymacji, proszone są o udzielenie jej okazicielowi pomocy w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych. Dodatkowo, Legitymacja uprawnia do uzyskania wsparcia w Instytucjach Partnerskich.

>Regulamin

Instytucje Partnerskie:

EUROPA:

- Comité économique et social européen, Brussels
Cercle de Lorraine-Club van Lotharingen, Brussels
- Camera di Commercio e Industria Italo-Polacca, Milano
- Cercle d' Orient 1882, Istanbul
- Circulo del Liceo, Barcelona
- City University Club, London
- Polski Klub Biznesu w Rosji, Moscow

AMERYKA:

- Polish-American Business Club, Inc., New York
- Polish American Chamber of Commerce of Florida and the Americas, Inc., Miami
- Business Centre Club, Chicago
- Le Club Universitaire de Montreal, Montreal

AZJA:

- Korea International Trade Association, Seoul

Legitymacja Członkowska Business Centre Club

 

Karta Członkowska BCC

- Karta Członkowska uprawnia do udziału w posiedzeniach Klubu, zniżek w świadczeniach klubowych, pomocy w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, w tym korzystania z Systemu Rabatów BCC,
- Karta Członkowska ważna jest 12 miesięcy,
- Karta Członkowska nie może być odstępowana osobom trzecim,
- Karta Członkowska potwierdza ważność Międzynarodowej Legitymacji Członkowskiej BCC.

 Karta Członkowska Business Centre Club

 

 

 

Sprawy formalne, dotyczące Karty oraz Legitymacji Członkowskiej BCC prowadzi Biuro Członkowskie (tel.: 22 58 26 144, e-mail : BCZ@bcc.org.pl)