Już po raz 12 najszybciej rozwijające się mikrofirmy będą rywalizować o atrakcyjne nagrody pieniężne w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku. Nagroda główna to 45 tysięcy złotych, ale przyznane zostaną też nagrody dodatkowe. Uczestniczące w konkursie mikroprzedsiębiorstwa oceniane będą nie tylko pod kątem perspektyw rozwojowych. Równie istotne będzie nastawienie na zrównoważony rozwój i aktywność proekologiczna. Konkurs pod patronatem BCC organizuje Fundacja Microfinance Centre przy finansowym wsparciu Citi Foundation.


- Celem konkursu jest wspieranie zarówno młodych mikrofirm jak i tych, które na rynku z powodzeniem działają od lat. Nagrodzimy mikroprzedsiębiorstwa, które rozwijają się i z sukcesem wprowadzają na rynek nowe produkty i usługi, ale także inne mikroprzedsiębiorstwa takie jak małe firmy rodzinne czy zakłady rzemieślnicze  – mówi Grzegorz Galusek, Prezes Fundacja Microfinance Centre – Ocenimy także odpowiedzialność uczestniczących w konkursie mikrofirm wobec klientów, pracowników i społeczności lokalnej oraz ich aktywność proekologiczną.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro. Uroczysta konkursowa gala, w czasie której wręczone zostaną nagrody odbędzie się 8 czerwca w Warszawie.

Spośród wszystkich poprawnie wypełnionych zgłoszeń zostanie wybrany zwycięzca, który otrzyma NAGRODĘ GŁÓWNĄ w wysokości równowartości 45 000 zł oraz wyłączność na używanie tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2016. Kapituła konkursu wskaże także zwycięzców i przyzna nagrody pieniężne o równowartości 13 000 zł w następujących kategoriach dodatkowych:

  • START dla najmłodszych mikroprzedsiębiorstw,
  • PROGRES dla firm “wieku średniego”,
  • SENIOR dla firm działających na rynku najdłużej,
  • MŁODY BIZNES dla mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez osoby poniżej 30. roku życia,
  • KOBIETA MIKROPRZEDSIĘBIORCZYNI dla mikrofirm prowadzonych przez przedsiębiorcze kobiety.

 

Mikroprzedsiębiorcy w Polsce

Zgodnie z danymi GUS w 2015 roku w Polsce działało ponad 1,91 mln aktywnych przedsiębiorstw niefinansowych. Prawie 1,84 mln, czyli 96% z nich, stanowiły firmy zatrudniające do 9 pracowników zwane mikroprzedsiębiorstwami. Z danych GUS wynika także, że to właśnie mikroprzedsiębiorstwa w 2015 roku wytworzyły najwięcej, bo aż 39 proc miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw. Największe firmy odpowiadały za 30,9 proc miejsc praccy, a małe i średnie przedsiębiorstwa za pozostałe 30,1 proc.

- Nie do przecenienie jest także wkład mikroprzedsiębiorstw w wytwarzanie wartości dodanej całej gospodarki – mówi Grzegorz Galusek, Prezes Fundacja Microfinance Centre -  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w „Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw” z 2015 wyliczył, że w 2012 roku przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób odpowiadały za 29,7 proc. produktu krajowego brutto, podczas gdy duże przedsiębiorstwa wygenerowały 24,5 proc PKB, a małe i średnie odpowiednio 7,8 i 11 proc. Wartość dodana brutto innych podmiotów stanowiła 15,6 proc, a cała i podatki odpowiadały za pozostałe 11,4 proc. PKB.

 

Więcej