logo tlo
newsletter
tlo
 

23 kwietnia 2013 (wtorek) w godz. 11:00 - 15.00 zapraszamy do warszawskiej siedziby BCC (siedziba BCC w Warszawie; Plac Żelaznej Bramy 10, I piętro, Sala Hiszpańska) na seminarium pakietowe pod tytułem: „Nowoczesne standardy bezpieczeństwa w biznesie”.

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną dostępne na rynku standardowe rozwiązania wraz z oceną ich skuteczności oraz innowacyjne zabezpieczenia mienia/wartości.

Celem seminarium jest uświadomienie ryzyka i uzyskanie odpowiedzi na pytanie jak skutecznie bronić się przed włamaniem wewnętrznym w firmie, kradzieżą informacji bądź mienia przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologicznie rozwiązań.

Korzyści dla uczestników to zdobycie wiedzy w zakresie:

 • Form zabezpieczenia mienia, informacji;
 • Przeglądu obecnie ogólnodostępnych zabezpieczeń- dokumentów/wartości;
 • Optymalnego wykorzystania dostępnych zabezpieczeń;
 • Poznania kierunków rozwoju w zakresie zabezpieczeń i innowacyjnych rozwiązań;
 • Świadomości ryzyka + zabezpieczenie = przewaga nad konkurencją

Seminarium poprowadzą:

 • PAWEŁ OKOŃSKI - założyciel firmy STALPOL, przedsiębiorca z długoletnim doświadczeniem zdobytym na rynku niemieckim w zakresie ochrony mienia realizowanego w formie zabezpieczenia technicznego, ekspert i prelegent wielu specjalistycznych seminariów i wywiadów na temat zabezpieczeń, członek BCC.
 • LESZEK CICHOCKI -  Prezes firmy NAT Import-Export Leszek Cichocki. NAT działa na podstawie koncesji MSWiA (Nr B-202/2003) na międzynarodowy obrót towarami strategicznymi, tj. import i eksport wszelkiego rodzaju wyposażenia wojskowego i policyjnego na potrzeby rynku cywilnego i wojskowego. W roku 2002 NAT otrzymał Certyfikat Systemu Jakości dot. międzynarodowego obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, według kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli zgodnie ze standardem PN-EN ISO 9001:2001. W roku 2003 firma NAT otrzymała Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NATO NCAGE Nr 0497H i jest obecnie zarejestrowana w Systemie Kodyfikacyjnym NATO.

Dodatkowe informacje dotyczące seminarium:

 • Przewidziano czas na zadanie pytań i dyskusję.
 • Podczas seminarium rozdane zostaną materiały dotyczące omawianego tematu.
 • Po seminarium zaplanowana jest przerwa na lunch.
 • Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w seminarium BCC (certyfikat otrzymają osoby, które potwierdzą drogą elektroniczną swój udział w seminarium).

Seminarium pakietowe organizowane jest tylko dla członków/firm. Mogą wziąć w nim udział wydelegowane osoby z firmy członkowskiej. 

Seminarium jest bezpłatne - organizowane jest w ramach pakietu usług i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Prosimy o przesyłanie potwierdzeń drogą elektroniczną pod adresem: beata.chojecka@bcc.org.pl

Zaproszenie

Program

Jeżeli wiadomość nie wyświetla się poprawnie kliknij tutaj. Wersja on-line