Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

O nas

Pałac Lubomirskich w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 10, fot. BCC

Business Centre Club istnieje od 1991 r. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2000 członków (osób i firm). Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.

Członkowie BCC akceptują Statut organizacji zobowiązujący ich do reprezentowania wysokich norm etycznych, przestrzegania zasad kodeksu kupieckiego i działania zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.

BCC prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa, obrony interesów polskich przedsiębiorców. Z członkami Klubu konsultowali się dotychczas wszyscy prezydenci i szefowie rządu RP. Eksperci BCC współtworzą i opiniują ustawy gospodarcze, uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych, przekonują do swoich rozwiązań ministrów i posłów. Prace rządu na bieżąco ocenia grupa wybitnych fachowców tworzących Monitorujący Komitet BCC.

Business Centre Club reprezentuje interesy pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego i jako związek pracodawców uczestniczy w najważniejszych sprawach społecznych i gospodarczych kraju: bierze udział w pracach nad projektem ustawy budżetowej, negocjuje z przedstawicielami związków zawodowych ponadzakładowe układy zbiorowe pracy, opiniuje akty prawne i ich projekty, występuje do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją ustaw i innych przepisów, podejmuje działania wobec administracji publicznej, samorządów, Sejmu i Senatu na rzecz ochrony interesów gospodarczych swoich członków, występuje z powództwami, wnioskami o ściganie, oskarżeniami prywatnymi, przystępuje do toczących się postępowań w interesie członków BCC.

BCC wyraża opinię przedsiębiorców w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego, w sprawach objętych zakresem zadań organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa oraz rozpatruje sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami.

W ramach działań na rzecz dialogu społecznego związek pracodawców BCC reprezentuje przedsiębiorców w wojewódzkich i powiatowych Radach Zatrudnienia, Radzie Ochrony Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych, Naczelnej Radzie Zatrudnienia, Radzie Statystyki, Radzie Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w Komitetach Monitorujących poszczególne Programy Operacyjne (funkcjonujące w latach 2007-2013), które działają jako niezależne ciała doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej danym Programem Operacyjnym.

BCC jest inicjatorem Forum Dialogu, płaszczyzny komunikowania się poszczególnych grup społecznych w sprawach najważniejszych dla rozwoju Polski. Forum Dialogu skupia środowiska gospodarcze, naukowe, dziennikarskie, prawnicze, lekarskie i studenckie, reprezentujące 25 ogólnopolskich organizacji składających się z 1800 stowarzyszeń publicznych, obejmujących swym oddziaływaniem ponad 5 mln obywateli.

W Klubie działa, jako inicjatywa ogólnopolska, Studenckie Forum BCC.

BCC jest organizacją międzynarodową, wyróżnioną w siedzibie Parlamentu Europejskiego nagrodą EKES za znaczący wkład w krzewienie integracji i tożsamości europejskiej. Honorowymi członkami BCC są m.in.: José Manuel Barroso, Leszek Balcerowicz, George Bush, Jerzy Buzek, Jacques Chirac, Bill Clinton, Janusz Lewandowski, Margaret Thatcher, Władysław Bartoszewski i Lech Wałęsa. Od początku swojego istnienia BCC propaguje idee odpowiedzialności społecznej firm.

 

Business Centre Club

Plac Żelaznej Bramy 10

00-136 Warszawa

tel. (22) 625 30 37, 825 96 04

fax (22) 621 84 20

www.bcc.org.pl

e-mail: biuro@bcc.org.pl

 

 

About us

Lubomirski Palace in Warsaw

Business Centre Club was founded in 1991 as a multilevel organization supporting enterprise in Poland. BCC is an elitist business club and the biggest private employer organization in Poland. BCC affiliates over 2,000 members – entrepreneurs and companies (chiefly private-owned), jointly controlling PLN 120 billion ($30 billion) in capital and employing 600,000 people.  

BCC also affiliates lawyers, journalists, scientists, publishers, physicians, members of the military and students.

BCC concentrates on lobbying activities aimed at furthering the growth of Polish economy, curbing unemployment and assiting entrepreneurs. All to-date Polish Presidents, Prime Ministers and Ministers have consulted with BCC members.

BCC members represent 249 cities. We run 24 regional BCC Chapters whose tasks include rallying business communities around local issues and cooperation with local authorities.

BCC is the initiator of the Dialogue Forum, offering various social groups a chance top communicate on issues crucial to Poland's development. Several hundred Forum signatories belong to 25 national organizations grouping 1,800 public associations embracing more than 5 million people. BCC also operates a national Student Forum.

BCC is an international organization with ties to institutions in the EU, the U.S., Russia and Canada. Among BCC's Honorary Members are Margaret Thatcher, Jacques Chirac, George Bush, William Jefferson Clinton, Recep Tayyip Erdogan and José Manuel Barroso. BCC membership is also held by more than 100 foreign firms.

Since its foundation BCC has advocated more social commitment in the business world. BCC members have jointly contributed over PLN billion to aid for children as well as elderly and handicapped people.

In June 2002 the Polish Prime Minister called up BCC members to the Tri-partite Social and Economic Commission. All BCC activities are coordinated by President Marek Goliszewski.

Surveys by the Indicator Market Research Centre (1997), the Public Affairs Institute (2000), the Pentor Opinion and Market Polling Institute (2004 and 2006) and GfK Polonia (2009 and 2011)  show that Business Centre Club is the most prestigious and effective organization of its kind in Poland.  

 

Business Centre Club

Plac Żelaznej Bramy 10

00-136 Warsaw

Phone (+48/22) 625 30 37, 825 96 04

Fax: (+48/22) 621 84 20

www.bcc.org.pl

e-mail: biuro@bcc.org.pl

 

Member’s Security Policy

The Security Policy can be resorted to when:

 1. Legislative act or bills threaten the interests of a company or industry and require the launching of lobbying activities in order to obtain their revision.
 2. The proper interpretation of the regulations (tax, customs or other) is required.
 3. The company is engaged in a dispute with a state administration or a local government body and unjustified demands of the bureaucrats make it impossible to do normal business.
 4. The company has entered into a dispute with another company, companies or a third party.
 5. A negotiator is needed to mediate in a conflict the company got embroiled in.
 6. There is a need to broaden personal ties and contacts helpful in running a company or solving its problems.
 7. It is necessary to express personally and communicate to the decision-makers one’s views or position on matters important to the company.
 8. There are problems with obtaining a suitable and credible expert opinion.
 9. A third party is engaging in a campaign aimed at defamation and discrediting the company.
 10. The company is engaged in commercial or cooperation negotiations with an important partner who requestsr ecommendations confirming its credibility.
 11. It is necessary to check the credibility of a foreign or a Polish partner hitherto unknown before starting cooperation with him.
 12. It is necessary to hold confidential business talks.

In addition, a BCC member may use his Security Policy when:

 1. His property has been stolen or put at risk (e.g. car, debts).
 2. There is a threat to his life or health.
 3. He is the target of inspections (e.g. by tax inspectors).
 4. Court proceedings have been instituted against him.
 5. His professional or personal credibility is under review.

When a member wants to use his Security Policy, Business Centre Club shall take all the possible interventions on his behalf:

 1. It will present to the decision-makers the company’s position regarding important political and economic problems along with its recommendations.
 2. It will facilitate him a personal access to decision-makers (civilservants, MPs, bosses of the companies, etc).
 3. It will offer his services as BCC expert to parliamentary committees and provide him with references.
 4. It will facilitate contacts with business, political and culturalmilieux.
 5. It will arrange ad hoc legal consultations.
 6. It will help to find the right lawyers, financiers, auditors, mediators, attorneys or a professional and trusted consultancy.
 7. It will publish the matter using all available means (the press,radio, television, Gazeta BCC).
 8. It will make it possible to present the matter at a national newsconference.
 9. It will issue a letter of recommendations and deliver it, along with the necessary documents prepared by the company, to the Council of Ministers, the minister in charge or head of a centralor regional government agency, the court, prosecutors, etc.
 10. It will issue references.
 11. It will arrange meetings for the purpose of mediation in a dispute.
 12. It will help widen the circle of partners, suppliers and customers by providing the full range of domestic and foreign offers and through Club promotions and advertizing.
 13. It will provide suitable space on the Club premises for the conduct of confidential business talks.
 14. It will take any other action pointed out by the company and agreed upon with BCC.

In individual cases, BCC will take additional action, in particular it will:

 1. Arrange contacts with police and Prosecutor’s Office
 2. Help locate a specialized security service.
 3. Refer the member to the right clinic.
 4. Suggest the most suitable law firm or attorney.
 5. Issue guarantees to a court upon getting documents warranting such action.
 6. Issue official letters of recommendation or credence.