Pallotyńska Fundacja Misyjna SALVATTI

 

Nazwa działającej pod patronatem BCC fundacji nawiązuje do nazwisk Jakuba Salvatiego, rzymskiego kupca i św. Wincentego Pallottiego, założyciela pallotynów. Gdy w 1835 św. Wincenty Pallotti wraz ze współpracownikami postanowili wydać dla ubogiego Kościoła chaldejskiego książkę Prawdy wieczne Alfonsa Liguoriego, to Salvati był skutecznym kwestarzem środków finansowych na jej wydanie. Sukces tej akcji był jednym z impulsów do rozpoczęcia aktywnej działalności Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Później Salvati był pierwszym opiekunem z ramienia Pallottiego domu dla sierot Pia Casa di Carità.

Fundacja chce kontynuować pracę Salvatiego w duchu św. Wincentego Pallottiego przez finansowe wsparcie misyjnej oraz charytatywnej działalności Kościoła i ludzi dobrej woli.

 

Kontakt:

Pallotyńska Fundacja Misyjna SALVATTI.PL

Wilcza 8; 05-091 Ząbki

tel. 022/ 771 51 65; 771 51 19    

kom. 602 336 106 (ks. Jerzy Limanówka SAC)

fax 022 7816759

e-mail: salvatti@salvatti.pl

REGON: 141501690

NIP: 125-15-01-220

Numer KRS: 0000309499

Bank PEKAO SA nr 44 1240 1095 1111 0010 3468 8020  

 

Ze Statutu Fundacji:

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:

  • świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i merytorycznej w realizacji projektów budowy kościołów, kaplic i innych miejsc kultu
  • świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i merytorycznej w realizacji projektów ewangelizacyjnych prowadzonych przez misjonarzy i wolontariuszy
  • organizowanie wszelkich form pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, epidemii i konfliktów zbrojnych i współpraca z partnerami lokalnymi w celu świadczenia tej pomocy
  • zbieranie środków finansowych i rzeczowych, przeznaczonych na realizację celów Fundacji
  • organizowanie spotkań, konferencji, koncertów, wystaw, odczytów, szkoleń, festynów i konkursów mających na celu upowszechnianie informacji o działalności misyjnej i reewangelizacyjnej Kościoła w Polsce i w świecie, oraz wspieranie celów i ideałów, którym służy Fundacja
  • katalogowanie i archiwizowanie dokumentów przedstawiających działalność misjonarzy i wolontariuszy z Polski
  • współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą – zainteresowanymi realizacją celów Fundacji

 

Jeśli chcesz wspomóc działalność Fundacji swoim zaangażowaniem lub finansowo skontaktuj się: salvatti@salvatti.pl