Polish National Sales Awards to przedsięwzięcie,  którego misją jest działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorstw poprzez wspieranie działów sprzedaży przy jednoczesnym tworzeniu etosu profesjonalnego sprzedawcy. PNSA czynnie uczestniczy w kształtowaniu standardów sprzedaży na polskim rynku, a jej głównym i najważniejszym celem jest promowanie etyki oraz działań etycznych w biznesie, mających niezaprzeczalny wpływ na kreowanie polskiego rynku pracy.  

 

Wartości PNSA

Przybliżając unikatowy sposób oceny handlowców, jakim posługuje się Komisja Sędziowska Konkursu PNSA, należy zacząć od zaprezentowania najważniejszego kryterium: obiektywności. Na niej i na niezależnej ocenie opiera się cała konstrukcja wyłaniania finalistów, wyróżnionych i laureatów. Metodologia stworzona przez PNSA gwarantuje jej najwyższy poziom. Kluczową rolę odgrywa przejrzysta procedura, opisana w regulaminie konkursu, zaakceptowanym przez ekspertów z PwC, a także oparcie oceny przesłanych zgłoszeń, zarówno o szczegółowy, ponad 20-stronicowy formularz rejestracyjny, jak również o bezpośrednie prezentacje. Informacje zawarte w formularzach, prezentacje oraz odpowiedzi na pytania sędziów, muszą szczegółowo obrazować osiągnięcia w kategoriach takich, jak: spełnianie kryteriów konkursu, najlepsze praktyki w sprzedaży, praca zespołowa i współpraca między pracownikami, angażowanie interesariuszy, kreatywność i innowacyjność, etyka postępowania, osiągane wyniki czy też forma, sposób, użyte narzędzia i czas prezentacji oraz umiejętność prezentacji i argumentowania.  

Metodologia PNSA w firmach

Pierwszym krokiem do udziału w Konkursie Polish National Sales Awards jest wytypowanie przez firmę najlepszego pracownika, managera czy zespołu. Aby zwiększyć swoje szanse na wygraną, niektóre spółki, jak np. Orange, zaimplementowały do systemu motywacyjnego organizacji mechanizm konkursowy PNSA.

Jak oceniają?

Skład Komisji Sędziowskich ustalany jest na podstawie doświadczenia biznesowego oraz akademickiego każdego z sędziów, których osiągnięcia i profesjonalizm są zawsze akceptowane przez Kapitułę Sędziowską oraz Radę Programową konkursu. Z tego grona następnie jest wybieranych 50 zaprzysiężonych i przeszkolonych sędziów pracujących przy danej edycji. Każde zgłoszenie ocenia grupa 5 sędziów, którzy zostali przypisani do danej kategorii z uwagi na swoje kompetencje i doświadczenie.

Wypełniony formularz rejestracyjny poddany zostaje podwójnej weryfikacji. W pierwszej kolejności sprawdzana jest jego zgodność z Regulaminem Konkursu. Zajmuje się tym Partner Merytoryczny Konkursu PNSA – firma PwC. Następnie, zaakceptowane formularze poddawane są ocenie Sędziów, którzy opiniują merytorykę odpowiedzi na wcześniej wymienione pytania. Odbywa się to według ściśle sprecyzowanych kryteriów. Proces ten przeprowadzany jest online, co więcej skład każdej Komisji w I etapie znany jest tylko organizatorom. Sędziowie nie mają ze sobą kontaktu oraz nie widzą swoich ocen. Na podstawie punktacji przeliczonej wg średniej, wyłonieni zostają finaliści, zapraszani na indywidualne prezentacje przed Komisją Sędziowską. W tym etapie finaliści mają 20 minut na opowiedzenie o swoich osiągnięciach, odnosząc się do kryteriów danej kategorii i dokumentując swoje osiągnięcia. Następnie kolejne 25 minut przeznaczone jest na pytania od sędziów. Dotyczą one zarówno przesłanych formularzy, prezentacji, czy też specyfiki firmy lub branży, szczególnie w obszarze dokumentowania osiągnięć, etyki oraz benchmarków rynkowych. Odpowiedzi oraz sposób prezentacji i argumentowania finalistów stanowią uzupełnienie informacji, niezbędne do dokonania kompleksowej oceny.

Dzięki dwuetapowej weryfikacji ocena jest w pełni obiektywna, oparta o przejrzystą procedurę oraz jasne kryteria znane od początku uczestnikom konkursu. Dodatkowo pracę każdej komisji sędziowskiej podczas II etapu monitorują osobiście członkowie Kapituły Sędziowskiej pod kątem zgodności z regulaminem konkursu PNSA. Po każdym etapie, podczas Posiedzenia Kapituły Sędziowskiej, jej członkowie: Ewa Visan, Michał Pilkiewicz oraz dr Krzysztof Cybulski, na podstawie oceny sędziów, zatwierdzają nazwiska finalistów i zwycięzców. Wyniki II etapu, czyli lista laureatów i wyróżnionych, ogłaszane są podczas uroczystej Gali PNSA. 

PNSA

Polish National Sales Awards jest pierwszym i jedynym przedsięwzięciem w kraju, którego zadaniem jest integracja społeczności sprzedawców w Polsce oraz promocja i wdrażanie nowoczesnych standardów profesjonalnej sprzedaży w oparciu o zasady dobrych praktyk. Głównymi pomysłodawcami stworzenia platformy PNSA w Polsce są Elżbieta Pełka, FRSA, przedsiębiorca, ekspert w procesach zarządzania marką 360 stopni oraz dr Chahid Fourali, wieloletni szef Marketing & Sales Standards Setting Body. Pięć edycji Konkursu PNSA pozwoliło na nagrodzenie blisko 145 finalistów.

 

Więcej informacji o Konkursie PNSA