Flash is required!

 

Pod patronatem BCC zainaugurowała działalność Koalicja „Prezesi-wolontariusze 2011". Prezesi sześciu firm połączyli swoje siły, by wspierać rozwój społecznego zaangażowania i zachęcić biznes do wolontariatu.

 

Koalicja „Prezesi-wolontariusze 2011" ma na celu promocję wolontariatu i aktywności obywatelskiej poprzez przykład Prezesów dzielących się swoim czasem i doświadczeniem na rzecz ważnych inicjatyw społecznych. Członkowie Koalicji to Prezesi, którzy są wolontariuszami oraz promują wolontariat i społeczne zaangażowanie w swoich firmach: Maciej Owczarek (ENEA S.A.), Paweł Łukasiak (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce), Aneta Podyma-Debriat (AXA TFI S.A.), Frank Uszko (Danone), Sławomir S. Sikora (Citi Handlowy), Harry Klompe (NUTRICIA), Maciej Witucki (Grupa TP). Działania Koalicji mają także na celu wypracowanie stanowiska biznesu w debacie towarzyszącej obchodom Europejskiego Roku Wolontariatu.

 

Jak zostać członkiem Koalicji?

Do Koalicji mogą przystąpić Prezesi lub Członkowie Zarządów, reprezentujący firmy państwowe i prywatne, którzy utożsamiają się z misją i celami Projektu, chcą aktywnie uczestniczyć w inicjatywach wolontariackich oraz wspierać ideę zaangażowania społecznego. Dołączając do Koalicji Prezesi zobowiązują się do wolontariatu w wymiarze, co najmniej jednego dnia w roku i promowania społecznego zaangażowania w swojej firmie.  

Aby przystąpić do Projektu należy: ·        

  • Zapoznać się i zaakceptować Regulamin Projektu „Koalicja Prezesi-wolontariusze 2011”
  • Wypełnić Wniosek Zgłoszeniowy i przesłać go pod adresem: d.kruczkowska@filantropia.org.pl  

Włączenie się w realizację misji i celów Projektu „Koalicja Prezesi-wolontariusze 2011” możliwe jest również na zasadzie Partnerstwa. Formuła ta otwarta jest dla wszystkich instytucji, zainteresowanych wspieraniem rozwoju wolontariatu w Polsce.

 

Jakie są korzyści z udziału w Projekcie?

  • Możliwość udziału w prestiżowym forum biznesowym działającym na rzecz społecznego zaangażowania i wolontariatu biznesu.
  • Włączanie się w oficjalne obchody Europejskiego Roku Wolontariatu (koalicjanci mogą posługiwać się logo ERW 2011).
  • Możliwość uczestnictwa w działaniach wolontariackich organizowanych przez firmy reprezentowane przez Członków Koalicji.
  • Możliwość zaproszenia Członków Koalicji do uczestniczenia w działaniach społecznych swojej firmy.
  • Szansa uczestnictwa w ogólnopolskiej kampanii wizerunkowej promowanej w mediach tradycyjnych i społecznościowych.
  • Możliwość administracji i ekspozycja na portalu www.dobrybiznes.info.

 

Regulamin, wniosek zgłoszeniowy oraz więcej informacji na temat: koalicji, sylwetek i doświadczeń prezesów-wolontariuszy, znajduje się na portalu www.dobrybiznes.info.

 

 

Kontakt:

Dagmara Kruczkowska

22 622 01 22 wew.17

d.kruczkowska@filantropia.org.pl