BCC aktywnie uczestniczyło w systemie funduszy UE w latach 2007 – 2013 nie tylko jako instytucja reprezentująca interesy przedsiębiorców, również jako Beneficjent. W poprzedniej perspektywie zrealizowano szereg przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pomocowych.

W tym dziale znajdują się opisy najistotniejszych projektów finansowanych w ramach dotacji unijnych otrzymanych przez BCC i w których BCC występowało jako Lider:

Branżowi Liderzy Zmian

CSR jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa

Firma Dobrze Widziana

Odpowiedzialny Lobbing

Platforma dialogu społecznego BCC

Zarządzanie zmianą w otoczeniu formalno-prawnym przedsiębiorstw