Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Rada Dialogu Społecznego

11 września 2015 r. zaczęła obowiązywać ustawa o Radzie Dialogu Społecznego.

Kalendarium spotkań RDS:

http://www.cpsdialog.pl/kalendarium-spotkan

Rada Dialogu Społecznego to instytucja dialogu trójstronnego w Polsce, funkcjonująca na poziomie centralnym. Stanowi ona forum współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej. Została utworzona na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Rada Dialogu Społecznego zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.

Prace nad nową ustawą zostały zainicjowane przez partnerów społecznych. Porozumienie w sprawie projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego strony pracodawców, związków zawodowych oraz rządowa podpisały 21 marca 2015 r.

Cele Rady Dialogu Społecznego:

  • zapewnienie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej;
  • realizacja zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia;
  • działanie na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej;
  • wspieranie prowadzenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.

 

Ustawa dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2015/pozycja/1240

Prezydent Andrzej Duda 22 października powołał członków Rady Dialogu Społecznego. Osiem lat od pierwszej inicjatywy BCC, 24 lutego 2006 roku, złożonej na posiedzeniu Trójstronnej Komisji w Kazimierzu Dolnym, reforma instytucji dialogu społecznego w postaci nowej Rady Dialogu Społecznego (RDS) stała się faktem.

W Prezydium RDS będzie zasiadać 59 osób. Związek Pracodawców Business Centre Club będą reprezentować:

  • Łukasz Bernatowicz
  • Grażyna Majcher-Magdziak
  • Witold Michałek
  • Jan Stefanowicz
  • Wojciech Warski - wiceprzewodniczący RDS
  • Zbigniew Żurek - sekretarz RDS .

Nowy ekspercki projekt Rady Dialogu Społecznego został zainicjowany na autonomicznym posiedzeniu liderów związków zawodowych i organizacji pracodawców, dotychczasowych członków Trójstronnej Komisji, 28 lutego 2014 roku. Na koordynatora przygotowania projektu wybrano Marka Goliszewskiego. Negocjacje trwały od 28 lutego 2014 roku do 21 marca 2015 roku.

Ukonstytuowanie się Rady Dialogu Społecznego zamknie ważny etap prób budowy lepszych zasad konsultacji pomiędzy związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców i stroną rządową. Cieszy, że to rozmowy i negocjacje, a nie strajki, stały się sposobem działania wszystkich partnerów społecznych.

W nieodległej przyszłości jest do uzgodnienia dużo ważnych dla przedsiębiorców zagadnień, takich jak np. reforma stosunków pracy i nowoczesna rola organizacji pracowniczych w firmach.

Liczymy, że Rada Dialogu Społecznego jak najszybciej podejmie te wyzwania.

 

Informacje i kontakty do ekspertów: www.bcc.org.pl/Eksperci.244.0.html

Rada Dialogu Społecznego - aktualności:

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego
Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych

W dniu 25 maja 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych.

Posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia

W dniu 23 maja 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

Zespołu Posiedzenie Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia.

W dniu 22 maja 2017 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z udziałem Współprzewodniczącej Zespołu Józefy Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Elżbiety Bojanowskiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zbigniewa Króla, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Posiedzenie doraźnego Zespołu ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

W dniu 18 maja 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Posiedzenie zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych

W dniu 16 maja  2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju.