Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Rada Dialogu Społecznego

11 września 2015 r. zaczęła obowiązywać ustawa o Radzie Dialogu Społecznego.

Kalendarium spotkań RDS:

http://www.cpsdialog.pl/kalendarium-spotkan

Rada Dialogu Społecznego to instytucja dialogu trójstronnego w Polsce, funkcjonująca na poziomie centralnym. Stanowi ona forum współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej. Została utworzona na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Rada Dialogu Społecznego zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.

Prace nad nową ustawą zostały zainicjowane przez partnerów społecznych. Porozumienie w sprawie projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego strony pracodawców, związków zawodowych oraz rządowa podpisały 21 marca 2015 r.

Cele Rady Dialogu Społecznego:

  • zapewnienie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej;
  • realizacja zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia;
  • działanie na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej;
  • wspieranie prowadzenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.

 

Ustawa dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2015/pozycja/1240

Prezydent Andrzej Duda 22 października powołał członków Rady Dialogu Społecznego. Osiem lat od pierwszej inicjatywy BCC, 24 lutego 2006 roku, złożonej na posiedzeniu Trójstronnej Komisji w Kazimierzu Dolnym, reforma instytucji dialogu społecznego w postaci nowej Rady Dialogu Społecznego (RDS) stała się faktem.

W Prezydium RDS będzie zasiadać 59 osób. Związek Pracodawców Business Centre Club będą reprezentować:

  • Łukasz Bernatowicz
  • Grażyna Majcher-Magdziak
  • Witold Michałek
  • Jan Stefanowicz
  • Wojciech Warski - wiceprzewodniczący RDS
  • Zbigniew Żurek - sekretarz RDS .

Nowy ekspercki projekt Rady Dialogu Społecznego został zainicjowany na autonomicznym posiedzeniu liderów związków zawodowych i organizacji pracodawców, dotychczasowych członków Trójstronnej Komisji, 28 lutego 2014 roku. Na koordynatora przygotowania projektu wybrano Marka Goliszewskiego. Negocjacje trwały od 28 lutego 2014 roku do 21 marca 2015 roku.

Ukonstytuowanie się Rady Dialogu Społecznego zamknie ważny etap prób budowy lepszych zasad konsultacji pomiędzy związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców i stroną rządową. Cieszy, że to rozmowy i negocjacje, a nie strajki, stały się sposobem działania wszystkich partnerów społecznych.

W nieodległej przyszłości jest do uzgodnienia dużo ważnych dla przedsiębiorców zagadnień, takich jak np. reforma stosunków pracy i nowoczesna rola organizacji pracowniczych w firmach.

Liczymy, że Rada Dialogu Społecznego jak najszybciej podejmie te wyzwania.

 

Informacje i kontakty do ekspertów: www.bcc.org.pl/Eksperci.244.0.html

Rada Dialogu Społecznego - aktualności:

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego
Posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. ochrony zdrowia

W dniu 17 lipca br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. ochrony zdrowia pod przewodnictwem Józefy Szczurek-Żelazko, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. 

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego

W dniu 14 lipca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego. 

Wspólne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników oraz Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego

W dniu 11 lipca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników oraz Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego

Posiedzenie Podzespołu Problemowego ds. Ochrony Zdrowia

W dniu 11 lipca 2017 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Podzespołu Problemowego ds. Ochrony Zdrowia, pod przewodnictwem p. Lubomira Jurczaka.

 

Trójstronny Zespół ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych

W dniu 10 lipca 2017 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych. W spotkaniu udział wzięli m.in. Bartosz Kownacki, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Tadeusz Kościński, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.