Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Rada Dialogu Społecznego

11 września 2015 r. zaczęła obowiązywać ustawa o Radzie Dialogu Społecznego.

Kalendarium spotkań RDS:

http://www.cpsdialog.pl/kalendarium-spotkan

Rada Dialogu Społecznego to instytucja dialogu trójstronnego w Polsce, funkcjonująca na poziomie centralnym. Stanowi ona forum współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej. Została utworzona na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Rada Dialogu Społecznego zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.

Prace nad nową ustawą zostały zainicjowane przez partnerów społecznych. Porozumienie w sprawie projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego strony pracodawców, związków zawodowych oraz rządowa podpisały 21 marca 2015 r.

Cele Rady Dialogu Społecznego:

  • zapewnienie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej;
  • realizacja zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia;
  • działanie na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej;
  • wspieranie prowadzenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.

 

Ustawa dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2015/pozycja/1240

Prezydent Andrzej Duda 22 października powołał członków Rady Dialogu Społecznego. Osiem lat od pierwszej inicjatywy BCC, 24 lutego 2006 roku, złożonej na posiedzeniu Trójstronnej Komisji w Kazimierzu Dolnym, reforma instytucji dialogu społecznego w postaci nowej Rady Dialogu Społecznego (RDS) stała się faktem.

W Prezydium RDS będzie zasiadać 59 osób. Związek Pracodawców Business Centre Club będą reprezentować:

  • Łukasz Bernatowicz
  • Grażyna Majcher-Magdziak
  • Witold Michałek
  • Jan Stefanowicz
  • Wojciech Warski - wiceprzewodniczący RDS
  • Zbigniew Żurek - sekretarz RDS .

Nowy ekspercki projekt Rady Dialogu Społecznego został zainicjowany na autonomicznym posiedzeniu liderów związków zawodowych i organizacji pracodawców, dotychczasowych członków Trójstronnej Komisji, 28 lutego 2014 roku. Na koordynatora przygotowania projektu wybrano Marka Goliszewskiego. Negocjacje trwały od 28 lutego 2014 roku do 21 marca 2015 roku.

Ukonstytuowanie się Rady Dialogu Społecznego zamknie ważny etap prób budowy lepszych zasad konsultacji pomiędzy związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców i stroną rządową. Cieszy, że to rozmowy i negocjacje, a nie strajki, stały się sposobem działania wszystkich partnerów społecznych.

W nieodległej przyszłości jest do uzgodnienia dużo ważnych dla przedsiębiorców zagadnień, takich jak np. reforma stosunków pracy i nowoczesna rola organizacji pracowniczych w firmach.

Liczymy, że Rada Dialogu Społecznego jak najszybciej podejmie te wyzwania.

 

Informacje i kontakty do ekspertów: www.bcc.org.pl/Eksperci.244.0.html

Rada Dialogu Społecznego - aktualności:

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego
Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych

W dniu 15 listopada 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych.

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu

W dniu  13 listopada 2017 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS, któremu przewodniczył Pan Zbigniew Żurek – Przewodniczący Zespołu. W obradach uczestniczył Pan Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w KPRM, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych.

 

Posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia

W dniu 14 października  2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia. W spotkaniu udział wziął Andrzej Jacyna – p.o. Prezesa Narodowego Funduszu oraz  przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

 

Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowego szkolenia – pt. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów w warsztacie skutecznego mediatora – techniki i narzędzia negocjacyjne z elementami erystyki dla mediatora, adresowanego do mediatorów z listy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla 50 uczestników organizowanego przez Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS szkolenia, które odbędzie się w dniach 11-12.12.2017 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.